úterý 17. března 2015

Někdy si uvědomíte něco až poté, co se vše rozpadne/ Sometimes we realize what was wrong until after everything falls apart

Já znala jsem tě nazpamět, 
znala jsem tvoje kroky, 
připadalo mi to jako roky. 

Když jsi ležel, když jsi spal,
ze spaní jsi promlouval,
když ses smál... 
a s klukama si "hrál"

Znala jsem tvé pohyby,
tvá šílená gesta, 
když jsme jely na ryby,
ta šílená cesta....

Viděla jsem tvá trápení
i Štastné chvíle,
viděla jsem jak plníš si své cíle.

A já tě potápěla níž a níž,
stavěla mezi námi mříž.
Já slepá jsem byla,
láskou svou posedlost kryla.

Teď už vím zlato, 
že závislost nestojí za to,
a volnost grády dává, 
a nuda není s náma. 
...... 
Někdy si uvědomíte, co bylo špatně až poté, co se vše rozpadne.... Někdy si uvědomíte, jak moc jste druhého milovali a přitom jste ho ničili. Milovat neznamená být závislý, milovat znamená mít hodnotu pro druhého, být s někým a zároveň si zachovat svoje "já", bavit se spolu a bavit se zvlášť. Přehlížet některé věci a zanechat si aspoň malá tajemství ať je pořád co dobývat.... :)

Kéž by se daly věci snadno měnit, kéž by si oba uvědomili, co ztratili a co by se dalo zpětně získat... 

English
Hi I add new post about my poesy, It is in czech, If you know what about this, you can use translator in my blog in right side.

So in hier is translated text under my poem, I hope, that I translate this good :D. 

Sometimes we realize what was wrong until after everything falls apart .... Sometimes you realize how much you love him and at the same time you destroy him. To love is not means to be dependent, to love is to have of value for him, to be with someone and at the same time retaining myself, have fun together and have fun separately. Marginalize some things and to hide at least a small  secret  let it is still  to conquer it .... :)

Žádné komentáře:

Okomentovat