čtvrtek 16. června 2022

ZDRAVÉ NÁKUPY/ HEALTHY SHOPPING/ GESUND EINKAUFEN 1/22

Je pátek večer, sedím u televize a snažím se vám sepsat několik novinek. Už dlouho jsem nenapsala článek o zdravé stravě. Ano má postava se změnila a nejsem na to úplně hrdá. S novou práci a novým životem plným lásky a spousty zážitků vypouštím cvičení a zdravou stravu z denní rutiny a stává se z toho pouhé občas... Nicméně i přesto jsem několikrát za poslední měsíce nakoupila zdravější stravu v Aktinu, ale i v jiných prodejnách. Výhodou v Brně je vše na dosah a kamenné výdejny. 

Abych doplnila zásoby bílkovin v těle koupila jsem oblíbené proteiny. Cena je šílená, ale s kefírem/ mlékem chutná jak milkshake a na poměr cukr/ bílkoviny vychází asi nejlépe na Aktinu. Dnes vám ukážu jen jeden z nich - jahodový. Dále jsem koupila nízkokalorické sirupy. Nejlepší je toffee, který chutná jak slaný karamel. Je lahodný! Dále jsem koupila sypaný brusinkový čaj, L-Carnitin vitamíny a proteinové palačky od Nutrendu.

It's Friday night, I'm sitting in front of the TV trying to write you some news. I haven't written an article about a healthy diet in a long time. Yes, my character has changed and I'm not completely proud of it. With a new job and a new life full of love and lots of experiences, I release exercise and a healthy diet from my daily routine and it only happens occasionally ... Nevertheless, I have bought healthier food in Aktin, but also in other stores, several times in recent months. The advantage in Brno is everything within reach and stone dispensaries.

To replenish the protein stores in my body, I bought my favorite proteins. The price is crazy, but with kefir / milk it tastes like a milkshake and the sugar / protein ratio is probably best on actin. Today I will show you only one of them - strawberry. I also bought low-calorie syrups. The best is toffee, which tastes like salty caramel. It's delicious!I also bought loose cranberry tea, L-Carnitine vitamins and protein pancakes from Nutrend.

Es ist Freitagabend, ich sitze vor dem Fernseher und versuche, Ihnen Neuigkeiten zu schreiben. Ich habe schon lange keinen Artikel mehr über gesunde Ernährung geschrieben. Ja, mein Charakter hat sich verändert und ich bin nicht ganz stolz darauf. Mit einem neuen Job und einem neuen Leben voller Liebe und vielen Erfahrungen entferne ich Bewegung und gesunde Ernährung aus meinem Alltag und es kommt nur gelegentlich vor ... Trotzdem habe ich in Aktin, aber auch in anderen Geschäften, gesündere Lebensmittel gekauft , mehrmals in den letzten Monaten. Der Vorteil in Brünn ist alles in Reichweite und Steinapotheken.

Um die Proteinspeicher in meinem Körper wieder aufzufüllen, habe ich meine Lieblingsproteine gekauft. Der Preis ist verrückt, aber mit Kefir / Milch schmeckt es wie ein Milchshake und das Zucker / Protein-Verhältnis ist wahrscheinlich am besten auf Aktin. Heute zeige ich Ihnen nur eine davon - Erdbeere. Ich habe auch kalorienarme Sirupe gekauft. Am besten ist Toffee, das nach salzigem Karamell schmeckt. Es ist lecker!
Ich habe auch losen Cranberry-Tee, L-Carnitin-Vitamine und Proteinpfannkuchen von Nutrend gekauft.
čtvrtek 19. května 2022

PORFÓLIO/ PORTFOLIO

Není to tak dávno, co jsem se setkala s fotografem s pro mě novým a velice netradičním vystupováním. Pana Grégla jsem poznala přes Facebook. Nabídku na svatební focení fotografa z nedaleké Bíteše jsem objevila ve skupině TFP focení. Nikdy jsem podobný styl nezkoušela a navíc jeho tvorba byla pro mě na první pohled úžasná, krásné fantasy a pohádkové fotky. Pro tuto tématiku jsem sice vybraná nebyla, ale zůstala jsem s ním v kontaktu. 

Not so long ago, I met a photographer with a new and very unconventional performance for me. I met Mr. Grégl via Facebook. I discovered the offer for a wedding photo shoot of a photographer from nearby Bíteš in the TFP photo shoot group. I have never tried a similar style and moreover, his work was amazing, beautiful fantasy and fairy-tale photos at first sight. Although I was not selected for this topic, I remained in contact with him. 

Vor nicht allzu langer Zeit traf ich einen Fotografen mit einer für mich neuen und sehr unkonventionellen Performance. Ich habe Herrn Grégl über Facebook kennengelernt. Ich habe das Angebot für ein Hochzeitsfotoshooting eines Fotografen aus dem nahe gelegenen Bíteš in der TFP-Fotoshootinggruppe entdeckt. Ich habe noch nie einen ähnlichen Stil ausprobiert und außerdem war seine Arbeit erstaunlich, wunderschöne Fantasy- und Märchenfotos auf den ersten Blick. Obwohl ich für dieses Thema nicht ausgewählt wurde, blieb ich mit ihm in Kontakt.