čtvrtek 6. května 2021

POZNÁVÁME ČESKO/ We explore the Czechia/ Wir erkunden die Tschechien

Před 14 dny jsme s kamarádkou dostaly skvělou příležitost ubytování v chalupě u rybníka Mrhal v oblasti Českých Budějovic. Jelikož hlásili krásné počasí, ani jedna jsme neměly program na víkend a obě máme cestovatelského ducha, s radostí jsme nabídku přijali. 

14 days ago my friend and I got a great opportunity to stay in a cottage by the pond Mrhal in the area of České Budějovice. Since they reported beautiful weather, neither of us had a program for the weekend and we both have a traveling spirit, we gladly accepted the offer. 

Vor 14 Tagen hatten mein Freund und ich die großartige Gelegenheit, in einem Cottage am Teich Mrhal in der Gegend von České Budějovice zu übernachten. Da sie über schönes Wetter berichteten, keiner von uns ein Programm für das Wochenende hatte und wir beide einen reisenden Geist haben, nahmen wir das Angebot gerne an.

 

středa 5. května 2021

Zdravé tělo - pomůcky/ Healthy body - aids/ Gesunde Körper- und Rehabilitationshilfen

V dnešním čase, kdy člověk tráví většinu dne u svého počítače neskutečně, trpí páteř a celé tělo, ať už nevhodnou sedící pozicí, různými špatnými návyky při držení těla (týká se i chůze), nebo "přesezeným zadkem". A protože si to doba žádá, stále je spousta lidí na HO, rádi tráví čas u počítače, nebo vykonávají běžně sedavé zaměstnání. Rozhodla jsem se vám sepsat několik tipů na pomůcky, které vám mohou pomoci předejít budoucí bolesti. Inspiraci vám přináším z e-shopu Eureko.cz, jež nabízí širokou škálu pomůcek a vychytávek pro cvičení, ale i pro samo rehabilitaci za celkem příjemné ceny.

Nowadays, when a person spends most of the day at his computer unbelievably, the spine and the whole body suffer, whether from an inappropriate sitting position, various bad posture habits (including walking). And because there are still a lot of people at Home office, andy many people like to spend time at the computer, or do a job at computer in office. I have decided to write you some tips on aids that can help you prevent future pain. I bring you inspiration from the Eureko.cz e-shop, which offers a wide range of gadgets for exercise, but also for rehabilitation itself at quite pleasant prices.

Heutzutage, wenn eine Person den größten Teil des Tages unglaublich an ihrem Computer verbringt, leiden die Wirbelsäule und der ganze Körper, ob in einer unangemessenen Sitzposition, unter verschiedenen schlechten Haltungsgewohnheiten (einschließlich Gehen). Und weil immer noch viele Leute im Home Office sind und viele Leute gerne Zeit am Computer verbringen oder einen Job am Computer im Büro machen. Ich habe beschlossen, Ihnen einige Tipps zu Hilfsmitteln zu schreiben, mit denen Sie künftigen Schmerzen vorbeugen können. Ich lasse Sie vom E-Shop von Eureko.cz inspirieren, der eine breite Palette an Geräten für Bewegung, aber auch für die Rehabilitation selbst zu recht angenehmen Preisen anbietet.

 


pátek 30. dubna 2021

Místa, která jsem navštívila/ places which I visited/ Orte, die ich besucht habe - Croatia 2

Krásný den, opět vás vítám u pokračování rubriky míst, které jsem navštívila. Dnes mám pro vás pokračování o místech v Chorvatsku

Have a nice day, again welcome to the continuation of the section of places I visited. Today I have a sequel for you about places in Croatia.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und nochmals herzlich willkommen zur Fortsetzung des Abschnitts der Orte, die ich besucht habe. Heute habe ich eine Fortsetzung für Sie über Orte in Kroatien.