neděle 23. února 2020

Vážila jsem 85 kilo/ my weight was 85 kilograms

Jako dítě jsem měla docela normální postavu, ale časem se to změnilo. Časem jsem začala přibírat, milovala jsem sladké, jedla nezdravě a sportu jsem se vyhýbala velkým obloukem, co mě naplňovalo bylo plavání v bazénu a jeden čas jsem chodila do country tanců. Díky tomu všemu, hlavně špatnému jídlu, jsem si nejen málo věřila v tělocviku a špatně mi šel, ale také jsem se dopracovala k tomu, že s nástupem na gympl jsem při svých 169 centimetrech měla 85 kilogramů. Rozdíl byl znatelný. Nateklé tváře, oblečení, které mé kila zvýrazňovalo (i když jsem si myslela, že ne), v té době jsem měla i znatelně kratší vlasy a to mému obličeji ještě přidávalo kila navíc

As a child I had a fairly normal body, but it changed over time. Over time I started to gain weight, I loved sweet, ate unhealthy and I avoided the sport, what I liked was swimming in the pool and  I had gone to country dances. Thanks to all this, especially unhealthy food, I did not lik physical education and I was bad.
 Because of this when I was started to go at the gymnasium I have  85 kilograms althought I had 169 centimetes. The difference was noticeable. Swollen cheeks, clothes that highlighted my kilograms (though I thought not), at the time I had noticeably shorter hair, and that added extra kilograms to my face.

Ano občas jsem měla z mé váhy depky, na základce se mě snažil i jeden kluk kvůli váze šikanovat, ale pořád jsem nějakým způsobem byla sebevědomá, alespoň před ostatními...

Yes, sometimes I got depressed from my weight, even a one boy tried to bully me at elementary school because of weight, but I was still somehow confident, at least in front of the others ... 

Vše se změnilo s rozchodem s mým prvním přítelem v 16 letech (možná 17). Byla jsem hodně ve stresu, z ničeho nic jsem začala jíst jinak. 

Everything changed with a break with my first boyfriend when I was 16 (maybe 17). I was very stressed, suddenly I started eating differently. 

neděle 16. února 2020

Filmy, které mě chytly za srdce/ movies with love

Láska dokáže být silná, na lásku se nezapomíná, láska dokáže zázraky... jsou mladí, každý z nich je z jiných poměrů, on chudý kluk z malého města, ona bohatá slečna z velkoměsta, jeho rodina ji miluje a žehná jejich vztahu, který vznikl během jednoho léta, její rodina chce pro ní víc a tak se Noe a Ellie odloučí. Přes prvotní bolest a zármutek se  životem posunou dál, on narukuje jako voják do války, ona studuje vysněnou školu a stává se zdravotní sestřičkou a právě v té době se seznamuje se svým snoubencem. Navzdory tomu, že se osudy Noeho a Ellie na nějaký čas rozdělily, po několika letech se schází a přes všechny překážky se opět dávají dohromady, milují se tak jako kdysi... nezapomněli. V podstatě celý příběh předčítá ze zápisníčku starý Noe své manželce Ellie, která má demenci, aby ji připomněl kdo je a jak ji stále miluje ačkoliv jeho ani svou rodinu už nepoznává. 
Film končí zamilovaně, ale i smutně... 

Love can be strong, love can not been forgotten, love can do wonders ... they are young, each of them from different backgrounds, he is a poor boy from a small town, she a wealthy young lady from a big city, his family loves her and blesses their relationship which originated in one summer, her family wants more for her, so Noe and Ellie separate. Despite the initial pain and grief, they moves on, he becomes a soldier in war, she studies a dream school and becomes a nurse and just at that time meets with her fiancé. Despite the fact that the fate of Noah and Ellie has been separated for some time, after a few years they meet and, despite all obstacles, come together again, they still love each other... have not forgotten. The whole story is read by old Noah to his wife Ellie, who has dementia, he want remind her of who she is and how she still loves her, although she does not know him or his family.

Zápisník jedné lásky
Zdroj/ sources: www.lepší.tv

sobota 8. února 2020

Potraviny/ food

Můj jídelniček není příkladový. Nestravuji se zdravě ani nezdravě, dám si čokoládu, ale snažím se do mého rádoby jídelního plánu zařadit i zdravější potraviny, tím nemyslím ovoce a zeleninu, ale například různé bio výrobky, speciální těstoviny, jiné než pšeničné mouky a podobně. Dnes bych vám ukázala, co jsem si například koupila v poslední době a co stojí za zmínění. 🌝

My menu is not exemplary. I do not eat healthy or unhealthy, I eat chocolate, but I try to include in my meal plan healthier foods, I do not mean fruits and vegetables, but, for example, various bio products, specialty pasta, other than wheat flour and so on. Today I would show you what I bought recently and what is worth mentioning.
Celozrné těstoviny jsem kupovala v DM již poněkolikáté, nejsou moc drahé a chuťově jsou podobné běžným těstovinám. V Rossmanovi jsou občas fajn výprodeje potravin, kterým dojde spotřební doba za měsíc, či dva. Já jsem takto ulovila Baby dream Džus a aktiv mix sušených plodů. V DM jsem si ještě oblíbila bio 100% arašídové máslo. Poté jsem u nás ve městě koupila Resses tyčku a jsem na ni tedy dost zvědavá. A čaje? Loyd jsem si poměrně oblíbila, navíc mám v poslední době problémy s usínáním, takže ten na spaní je ideálním parťákem na noc.


I have bought wholegrain pasta several times in DM, it is not very expensive and it is similar to conventional pasta. At Rossman, there are occasional good food  witch is in sales because of minimal expire date. This is how I bought Baby Dream Juice and an asset mix of dried fruits. In DM, I still liked organic 100% peanut butter. Then I bought a Resses stick in the town and I am very curious about it. And teas? I liked Loyd, moreover I have recently problems with falling sleep, so he is an ideal partner for the night.