úterý 24. prosince 2019

VÍdeňské trhy 1. - Schönbrunn/ Christkindlmarkets 1. - Schönbrunn (BLOGMAS)

Konečně jsme se dočkaly a opět po roce máme tady Vánoce. Ještě než se dnes rozepíšu o trzích ve Vídni, které jsem rozdělila skrze miliony fotek do dvou částí, chtěla bych Vám všem popřát krásné svátky. Vím, že nejsem tak sdílná a nekomentuji vaše blogy tak aktivně, ale myslím na Vás, přeci jen tvoříme určitou společnou komunitu. :) 
Na trhy jsme se vydali v neděli 15. prosince ve složení Hanča, Tomáš, ségra a já. Jely jsme autem a vyrazili jsme kolem 11 hodiny s malou zastávkou v Brně a z Vídně jsem se vraceli kolem 11 večer, opět s malou zastávkou v Brně. 

We have Christmas. Today I will describe the markets in Vienna, which I divided to two parts because I have  millions of photos. I would like to wish you all a wonderful holidays. I know I am not so active but I think of you, after all, we are creating a common community. :)Me and Tomas, Hana any my sister went to christmas markets to Vienna on 15th December.  We went from our city around 11 am with a small stop in Brno and we returned from Vienna around 11 in the evening, again with a small stop in Brno.

Prvním cílem byly trhy před nádherným zámkem Schönbrunn, které jsem do té doby nikdy nenavštívila. Zaparkovali jsme asi 600 metrů od místa v parkovacím domě. Na ulici před zámkem chodil panda, s kterým jste se mohli vyfotit a stály tam dvě živé sochy Mozzarta. 

The first goal was the markets in front of the magnificent Schönbrunn Palace, which I had never visited before. We parked about 600 meters from castle in parking house. There was a panda on the street outside the castle, with which you could take a picture and there were two living statues of Mozzart.
Co se týká samostatných trhy tak ty byly úchvatný. Byly tradiční, světýlka ladila do teplé žluté, stromek nebyl přeplácaný a vše tak nějak zapadalo do prostředí zámku. Na trzích jsme strávili asi 4 hodiny. S Hančou jsme si daly oběd v podobě obří brambory se smetanou, sýrem a šunkou (byla excelentní), daly jsme si svařáka, já pomerančový punč a Hanča ochutnala tradiční horký punč Sisi. Na pódiu hrála hudba a počasí bylo dokonalé. 

Markets were breathtaking. It was  traditional, the lights were warm yellow, the tree was not overcrowded, and everything somehow fit into the castle environment. We spent about 4 hours in the markets, with Hanča we had lunch in the form of a giant potato with cream cheese and ham (it was excellent), we had a mulled wine, I orange punch and Hanča tasted the traditional hot punch Sisi. Music played on stage and the weather was perfect.
Na stáncích byly k dostání všelijaké věci, které jsem doposud u nás na stáncích neviděla. Vše bylo originální a tak nějak lákalo k nákupu. :) Po trzích před zámkem jsme se přemístili na trhy před radnicí... ale o tom už v dalším článku. 

There were all sorts of things on the stands that I haven't seen at our stands so far. Everything was original and we were in tempted to buy it. :) After this we moved to the markets in front of the town hall ...but about it you can write in next post. 

4 komentáře: