čtvrtek 2. ledna 2020

ROK 2019/ YEAR 2019

S koncem starého roku a s nástupem toho nového spousta lidí vzpomíná, na to dobré i špatné a přemýšlí nad tím, co případně v budoucnu změnit. I já jsem si zavzpomínala. Nechci říkat, že vše bylo růžové a báječné. Takový život není a možná by to byla i nuda, ale takové věci si člověk připouští pouze v srdci. Dnes bych s vámi chtěla sdílet to pěkné, co jsem v roce 2019 zažila a co mi zůstane ve vzpomínkách. (Inspiraci jsem našla u spoustu lidí a myslím, že není špatné si ty hezké věci připomínat.
Pomoci fotek jsem se prokousala skrze rok, kdy asi nejméně zážitků bylo počátkem roku, kdy byla zima a naopak nejvíce  v prosinci. Pro mě byl předchozí rok klíčový, zaběhla jsem se v práci a díky pomoci jsem si pořídila moje první auto a to dříve než jsem čekala, byla jsem na nádherné svatbě a zažila svou první dovolenou s kamarádkou #holkynatripu. 

With the end of the old year and the advent of the new, many people remember for good and bad, and think about what to change in the future. I, too, remembered. I do not want to say that everything was pink and wonderful. Such a life is not and perhaps it would be boring, but such things are only allowed in the heart. Today I would like to share with you the nice things I experienced in 2019 and what will remain in my memories. (I found inspiration at a lot of people and I think it's not wrong to remember those nice things.

I made my post with the help of photos of the all year, when the least things were the beginning of the year, when it was winter and the most were in December. For me, the previous year was crucial, I worked the first year and because of help of one people me get my first car . I was at a beautiful wedding and had my first vacation with a friend #girlsontrip
Silueta, Nový Rok, 2019, Chytil, Člověk, Práce


Ale abych začala od začátku... Zážitkem pro mě byla i návštěva Inter Beauty, kam jsem se dostala díky spolupráci s kosmetickou značkou Saloos, kde jsem poprvé viděla výstaviště. 
Čas jsem také trávila hodně v přírodě, Velikonoce jsme trávili s Petrem na rybách, kde jsem poprvé viděla pořádné kapry. Po několika letech jsem si zahrála tennis a musím říct, že jsem byla úplně marná! Díky vypůjčenému akváriu jsem spáchala rychlou akci a koupila jsem domů rybičky. Jo ještě žijí! A ta svatba! Ta byla nádherná, přesně takovou bych jednou chtěla a chytla jsem kytici
Začátkem léta bylo počasí poměrně dost zvláštní. Hodně bouřek, teplo se střídalo s chladem a jednoho dne nás překvapilo padání obřích krup. Podívala jsem se také na 9 skal kam jsem už nějakou dobu chtěla. V srpnu těsně před dovolenou jsem byla s Petrem na noci otevřených sklípků. Jelikož oba víno milujeme, moc jsme si to užili. 

But I  want start from the beginning ... I also had the opportunity to visit Inter Beauty, where I was thanks to cooperation with the cosmetic brand Saloos, where I first saw the exhibition center.I also spent a lot of time in nature, we spent Easter with Peter on fishing, where I first saw big carp. After a few years I played tennis and I must say that I was completely futile! Thanks to the borrowed aquarium, I committed a quick action and bought fish. Yeah, they're still alive! And the wedding! It was beautiful,  I want similar one day and I caught a bouquet.In early summer the weather was quite strange. Lots of thunderstorms, warmth alternated with cold and one day we were surprised by the fall of giant hail. I also looked at 9 rocks where I wanted for some time. In August, just before my summer holiday, Petr and me on  the night  of open wine cellars. Since we both love wine, we enjoyed it a lot.
 
S Hankou jsme odletěly na naši první společnou dovolenou do Itálie, byla krátká, ale stála za to. Koncem měsíce jsem měla narozeniny a dostala jsem nejhezčí dort. Díky Monči jsem zase začala cvičit a sport vyhledávám do teď. Na podzim byla po dlouhé době obří úroda hub. Také jsem byla na mém prvním školení zaměřeném na osoby se zrakovým postižením. Poprvé jsem si prošla městečko Poysdorf, přes který jsme vždy jezdili do Vídně, či Chorvatska. S Hankou jsme se vydaly na předvánoční nákupy do Primarku a v G3 resortu jsem si splnila sen v podobě trika CK. 

Hanka and I went to Italy for our first holiday together, it was short but it was perfect. By the end of the month I had my birthday and got the nicest cake. Thanks to Monča, I started exercising again and I am doing sport still. In autumn, after a long time was a lot of mushrooms. I was also at my first  work training about people with visual impairments. For the first time I went through the town of Poysdorf, through which we always traveled to Vienna or Croatia. Hanka and I went to pre-Christmas shopping in Primark and in the G3 resort I fulfilled my dream in the form of a T-shirt.

Poprvé jsem byla na vánočním obědě a hned poté jsme vyrazili se ségrou, Hančou, Zlatou a Ondrou na trhy do Brna. Ten den jsem v Brně navázala další blogerskou spolupráci. Kromě brněnských trhů jsem navštívila ještě trhy u nás ve městě, v Jihlavě s Blankou a trhy s partou ve Vídni (články jste viděli). Vánoce jsem strávila s rodinou a mezi svátky jsem byla obklopená přáteli. Mimo jiné jsme vyrazili i do Jump Parku a bylo to boží. A Silvestr? Nebudu lhát, pár lidí mi chybělo... možná i někdo konkrétní, ale celá sešlost byla moc fajn

I went to Christmas lunch for the first time and immediately after that we went to Brno with my sister, Hanča, Zlatá and Ondra. That day I started another blogging cooperation. In addition to the Brno markets, I also visited markets in our town, in Jihlava with Blanka and markets with a friends in Vienna (you have seen articles). I spent Christmas with my family and was surrounded by friends between the holidays. Among other things, we went to Jump Park and it was good. A Silvestr? I'm not going to lie, a few people I missed ... maybe someone specific, but the meeting was very nice.
 
Tímto ukončuji moje vzpomínání. Všem přeji krásný Nový Rok ať je ještě lepší než ten předchozí. A všem mým blízkým moc děkuji. Vzpomínek je daleko více, ale to už bylo příliš dlouhé. A děkuji i vám všem mým milým čtenářům. PS: za chyby v textu se omlouvám :)

This is the end of my remembrances. I wish everyone a beautiful New Year even better than the previous one. And thank all my loved ones. There are many more memories, but that was too long. And thank you all my dear readers. PS: sorry for the errors in the text :)
2 komentáře:

  1. I tobě pěkný a hlavně pohodový nový rok :) tato shrnutí mám ráda .. vždycky si u toho uvědomím, jak je ten rok vlastně dlouhý a kolik toho člověk stihne a co všechno se stihne změnit. :) Tak snad i ten další bude takhle plný nových zážitků a u tebe i nových blogerských spoluprací! :)

    OdpovědětSmazat