úterý 18. ledna 2022

DÁRKY VÁNOCE 21/ CHRISTMAS GIFTS/ WEIHNACHTSGESCHENKE

A tak jo, nakonec jsem se rozhodla, alespoň pár dárečků s vámi sdílet. Letos díky nemoci a cestování jsem neměla úplně chuť se  i po Vánocích věnovat vánočním tématům. ALE JÁ TO PROSTĚ MILUJI. Moc ráda si vaše články čtu a sleduji videa právě na toto téma. ! Letos jsem dostala dárečky od dvou kamarádek, rodiny, ségry a přítele. Všechny dárečky mě moc potěšily a již nyní mám některé otevřené, spotřebované, nebo odvezené mimo domov. (Proto neuvidíte všechny).

So yes, in the end I decided to share at least a few presents with you. This year, due to illness and travel, I didn't feel like devoting myself to Christmas theme after Christmas. BUT I JUST LOVE IT. I really like your articles and watch videos on this topic. ! This year I received gifts from two friends, a family, a sister and a friend. I was very pleased with all the presents and I already have some open, consumed or taken away from home. (That's why you won't see them all)

Also ja, am Ende habe ich beschlossen, zumindest ein paar Geschenke mit Ihnen zu teilen. Dieses Jahr hatte ich krankheits- und reisebedingt keine Lust, mich nach Weihnachten dem Weihnachtsthema zu widmen. ABER ICH LIEBE ES EINFACH. Ich mag deine Artikel und schaue mir Videos zu diesem Thema an. ! Dieses Jahr erhielt ich Geschenke von zwei Freunden, einer Familie, einer Schwester und einer Freundin. Ich habe mich über all die Geschenke sehr gefreut und habe schon einiges offen, verzehrt oder von zu Hause mitgenommen. (Deshalb wirst du sie nicht alle sehen)

 

sobota 8. ledna 2022

VÁNOCE V TŘEBÍČI/ Christmas in Trebic/ Weihnachten in Třebíč

Když jsem poprvé na zdi mého osobního Facebooku zahlédla nádherná žlutá světýlka venkovní vánoční dekorace v Třebíči, musela jsem tam jet. Jako milovník Vánoc, punčů a horkého svařeného vína jsem využila laskavosti mé kamarádky, jejího přítele, vzala ségru a vyrazili jsme na dlouhou procházku nočním městem. 

When I first saw the beautiful yellow lights of an outdoor Christmas decoration in Třebíč on the wall of my personal Facebook, I had to go there. As a lover of Christmas, punches and hot mulled wine, I said about it to my friend and she took her boyfriend, took me and my sister and we went for a long walk through the night city.

Als ich zum ersten Mal die schönen gelben Lichter einer Weihnachtsdekoration im Freien in Třebíč auf der Wand meines persönlichen Facebooks sah, musste ich dorthin. Als Liebhaber von Weihnachten, Punsch und heißem Glühwein habe ich meiner Freundin davon erzählt und sie hat ihren Freund mitgenommen, mich und meine Schwester mitgenommen und wir machten einen langen Spaziergang durch die nächtliche Stadt.


 

čtvrtek 6. ledna 2022

MALTA 21

Malta. Tento ostrov a stát mám spojený s erasmem moji oblíbené youtuberky Anetky (Haneton Monde)-Při sledování jejich videí mě nikdy nenapadlo, že se tam vydám i já. A vydala. Díky letenkám za hubičku a zajištěnému ubytování u známého se prodloužený víkend na Maltě stal bleskově realitou. Celé se to odehrálo krátce po dovolené na Santaroiny, začátkem listopadu... 

Malta. I have this island and the state connected with the erasm of my favorite youtuber Anetka (Haneton Monde) -When watching their videos, it never occurred to me that I would go there too. And I went.  Thanks to tickets for a mouthful and secured accommodation with a friend, an extended weekend in Malta has become a flash reality. The whole thing took place shortly after the holiday on the Santariny, at the beginning of November ... 

Malta. Ich habe diese Insel und den Staat mit dem Erasm meiner Lieblings-Youtuberin Anetka (Haneton Monde) verbunden - Als ich ihre Videos sah, kam mir nie in den Sinn, dass ich auch dorthin gehen würde. Und ich ging. Dank Tickets für eine sichere und sichere Unterkunft bei einem Freund ist ein verlängertes Wochenende auf Malta zu einer blitzartigen Realität geworden. Das Ganze fand kurz nach den Feiertagen auf der Santariny, Anfang November, statt...