středa 30. listopadu 2022

Comfortable underwear? no problem

AD - text bude pouze v angličtině

Have you dreamed of maximum comfort during sleep, sports or during everyday activities? Tired of your underwear strangling you, making bruises on your skin, constantly shifting and just not staying in place? Do you also sometimes think about how to change this unfortunate situation? Today I have a great tip for you about a new e-shop that appealed to me and focuses on this issue. This store, called Cosmoller, deals in the sale of underwear, activewear bras. Their direction is clear, comfortable and, above all, high-quality textiles, which consist of collagen polyamide yarn. These yarns are essentially collagen-coated fibers and by weaving the yarn together they form a luxuriously soft fabric. The clothes are ecological, pleasant and skin-loving.


úterý 15. listopadu 2022

Chuť léta v podzimním kabátku8 The taste of summer in an autumn jacket/ Der Geschmack des Sommers in einer Herbstjacke

Když tento článek píšu je poslední říjnová neděle. Den před oslavou Halloweenu. Ležím na gauči pod chlupatou dekou, pouštím si tematicky laděný film, na stole mi hoří svíce obklopená dýňovou dekorací.  Venku je pochmurno, lehká mlha a přesto barevné listí stromů jde znatelně rozeznat. I z balkonu vidím, že tráva je na první pohled mokrá po ranní rose... Do dnešního podzimního rána jsem se probudila s chutí léta na rtech. Ano přesně, jak čtete. Včera mi moji milovaní rodiče doručili balíček víno od Bodláků. Ještě ten večer jsme museli s přítelem ochutnat první ze třech lahví, které balíček obsahoval. Frízo Svatá Barbora mě oslovilo díky složení, které je na e-shopu znatelně uvedené. Kombinace limetky, citronu a dalších ingrediencí s pěkným popiskem v polosladkém provedení mě zaujala natolik, že víno muselo být moje. Už jen špičkou jazýčku jsem ucítila, že tento mok v sobě ukrývá dokonalou chuť léta. Víno moc doporučuji. 

As I write this article, it is the last Sunday in October. The day before Halloween. I'm lying on the couch under a fluffy blanket, playing a themed movie, a candle burning on my table surrounded by a pumpkin decoration. It's gloomy outside, a light fog, and yet the colorful leaves of the trees can be clearly discerned. Even from the balcony I can see that the grass is wet from the morning dew at first glance... Until this autumn morning, I woke up with the taste of summer on my lips. Yes exactly as you read. Yesterday, my beloved parents delivered a package of wine from Thistles. That evening, my boyfriend and I tasted the first of the three bottles that the package contained. The St. Barbara frieze appealed to me thanks to the composition, which is clearly stated on the e-shop. The combination of lime, lemon and other ingredients with a nice label in a semi-sweet version intrigued me so much that the wine had to be mine. With just the tip of my tongue, I felt that this juice contained the perfect taste of summer. I highly recommend the wine.

Während ich diesen Artikel schreibe, ist es der letzte Sonntag im Oktober. Der Tag vor Halloween. Ich liege auf der Couch unter einer flauschigen Decke, spiele einen Themenfilm, auf meinem Tisch brennt eine Kerze, umgeben von einer Kürbisdekoration. Draußen ist es düster, leichter Nebel, und doch sind die bunten Blätter der Bäume deutlich zu erkennen. Selbst vom Balkon aus sehe ich auf den ersten Blick, dass das Gras nass vom Morgentau ist… Bis zu diesem Herbstmorgen wachte ich mit dem Geschmack des Sommers auf meinen Lippen auf. Ja genau so wie du es gelesen hast. Gestern haben meine geliebten Eltern ein Paket Wein von Thistles geliefert. An diesem Abend probierten mein Freund und ich die erste der drei Flaschen, die das Paket enthielt. Der St. Barbara-Fries hat mich dank der Komposition angesprochen, die im E-Shop deutlich angegeben ist. Die Kombination aus Limette, Zitrone und anderen Zutaten mit einem schönen Etikett in einer halbsüßen Version hat mich so fasziniert, dass der Wein von mir sein musste. Mit nur der Zungenspitze spürte ich, dass dieser Saft den perfekten Geschmack des Sommers enthielt. Ich kann den Wein sehr empfehlen.

 

neděle 13. listopadu 2022

Zážitky z posledních měsíců/ Experiences from the last months/ Erfahrungen aus den letzten Monaten 22

Upřímně ani netuším, kdy jsem tento článek vydávala naposled a jsem líná jej v mém blogerském editoru hledat. PROTO se může stát, že některé informace už ode mě znáte a fotky jste viděli - ty asi každopádně, pokud mě sledujete i na mém instagramu @somethingbykate. Mám pocit, že jsem s články s rekapitulací skončila někdy v květnu. V tomhle období se toho dělo šíleně moc. Po pracovní stránce jsme pořádali Kvíz Kemp (video), který jsem z velké části organizovala právě já. Do toho bylo u nás v rodině několik oslav narozenin (fotky nemám), chodili jsme na golf, byli jsme na několika svatbách a chodili na ohňostroje od Ignis Brunensis, které byli tak trochu součástí naší práce. + abych nezapomněla, byli jsme pár dní v Itálii a Švýcarsku.

I honestly have no idea when I last published this article and I'm too lazy to search for it in my blogger editor. THAT'S why it may happen that you already know some information from me and you've seen the photos - probably those anyway, if you also follow me on my instagram @somethingbykate. I feel like I finished the recap articles sometime in May. There was an insane amount going on during this period. On the work side, we organized the Quiz Camp (video), which was largely organized by me. In addition, there were several birthday parties in our family (I don't have photos), we went golfing, we were at several weddings and we went to fireworks from Ignis Brunensis, which were kind of part of our work. + lest I forget, we were in Italy and Switzerland for a few days.

Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann ich diesen Artikel zuletzt veröffentlicht habe, und ich bin zu faul, ihn in meinem Blogger-Editor zu suchen. DESHALB kann es passieren, dass du schon einige Informationen von mir kennst und die Fotos gesehen hast - wahrscheinlich sowieso, wenn du mir auch auf meinem Instagram @somethingbykate folgst. Ich habe das Gefühl, dass ich die Zusammenfassungsartikel irgendwann im Mai fertiggestellt habe. In dieser Zeit war wahnsinnig viel los. Auf der Arbeit haben wir das Quiz Camp (Video) organisiert, das maßgeblich von mir organisiert wurde. Außerdem gab es mehrere Geburtstagsfeiern in unserer Familie (ich habe keine Fotos), wir waren Golfen, wir waren auf mehreren Hochzeiten und wir gingen zu Feuerwerken von Ignis Brunensis, die sozusagen Teil unserer Arbeit waren. + Damit ich es nicht vergesse, wir waren ein paar Tage in Italien und der Schweiz.