neděle 20. června 2021

Amfiteátr/Amphitheater photo shooting

Kdo byl někdy v Jihlavě určitě zná oblast zvanou a připomínající Amfiteátr. Místo, kde se již mnoho let pořádají festivaly a venkovní koncerty. Oblast uprostřed města a zároveň v přírodě u téměř přilehlé zoologické zahrady. A právě zde probíhalo moje další módní focení. Tentokrát jsem navázala spolupráci s fotografem z Chotěboře, který se zaměřuje na focení koncertů, festivalů, párové focení, těhotenské focení, portrétové a další. 

Anyone who has ever been to Jihlava certainly knows an area called and reminiscent of the Amphitheater. A place where festivals and outdoor concerts have been held for many years. An area in the middle of the city and at the same time in nature near the almost adjacent zoo. And this is where my next fashion photo shoot took place. This time I established cooperation with a photographer from Chotěboř, who focuses on photographing concerts, festivals, couple photography, pregnancy photography, portrait photography and more. 

Jeder, der schon einmal in Jihlava war, kennt sicherlich eine Gegend, die Amphitheater heißt und an sie erinnert. Ein Ort, an dem seit vielen Jahren Festivals und Open-Air-Konzerte stattfinden. Ein Areal mitten in der Stadt und gleichzeitig in der Natur in der Nähe des fast angrenzenden Zoos. Und hier fand mein nächstes Fashion-Fotoshooting statt. Diesmal habe ich eine Zusammenarbeit mit einem Fotografen aus Chotěboř aufgebaut, der sich auf das Fotografieren von Konzerten, Festivals, Paarfotografie, Schwangerschaftsfotografie, Portraitfotografie und mehr spezialisiert hat.

pátek 18. června 2021

LOM HÁDY/ Quarry/ Steinbruch

Hezký pátek všem. Slyšeli jste někdy o lomu Hády? Jedná se o lom nacházející se na okraji Brna, který je celkem turisticky vyhledávanou destinací ve městě. Lom je známý pro krásnou okolní přírodu a impozantní výhledy. My jsme zde byly se sestrou poprvé a to díky focení s Davidem (David Mitty Mitáš), od kterého vám fotografie budu pravděpodobně sdílet až příští měsíc. 

Good Friday everyone. Have you ever heard of the Hády quarry? This is a quarry located on the outskirts of Brno, which is quite a popular tourist destination in the city. The quarry is known for its beautiful surrounding nature and impressive views. My sister and I were here for the first time, thanks to a photo shoot with David (David Mitty Mitáš), from whom I will probably share our photos next month.

Hallo. Haben Sie schon einmal vom Steinbruch Hády gehört? Dies ist ein Steinbruch am Stadtrand von Brünn, der ein sehr beliebtes Touristenziel in der Stadt ist. Der Steinbruch ist bekannt für seine wunderschöne umliegende Natur und beeindruckende Aussichten. Meine Schwester und ich waren zum ersten Mal hier, dank eines Fotoshootings mit David (David Mitty Mitáš), von dem ich wahrscheinlich nächsten Monat unsere Fotos teilen werde.

 

čtvrtek 17. června 2021

Učím se německy?/ Am I learning German?/ Lerne ich Deutsch?

Krásný den milý čtenáři. Vzpomínáte si na můj článek o online aplikaci  Duolingo, která je zaměřená na procvičování cizích jazyků?

Někdy v období zimních měsíců jsem s vámi sdílela prvotní zkušenosti a dnes bych vám ráda popsala, jak moje učení němčiny pokračuje. Upřímně moje prvotní nadšení z aplikace opadlo. Dny, kdy jsem každý den pravidelně 20 minut procvičovala, jsou dávno pryč. 

Beautiful day dear readers. Do you remember my article about the online application Duolingo, which is focused on practicing foreign languages? Sometime during the winter months, I shared my initial experiences with you, and today I would like to describe to you how my learning of German continues. Honestly, my initial enthusiasm for the app has waned. The days when I practiced regularly for 20 minutes every day are long gone.

Schönen Tag liebe Leser. Erinnern Sie sich an meinen Artikel über die Online-Bewerbung Duolingo, die sich auf das Üben von Fremdsprachen konzentriert? Irgendwann in den Wintermonaten habe ich meine ersten Erfahrungen mit Ihnen geteilt und möchte Ihnen heute beschreiben, wie mein Deutschlernen weitergeht. Ehrlich gesagt hat meine anfängliche Begeisterung für die App nachgelassen. Die Zeiten, in denen ich täglich 20 Minuten regelmäßig trainierte, sind lange vorbei.