středa 7. září 2022

BULHARSKO LÉTO/ BULGARIA SUMMER/ BULGARIEN SOMMER #3

Z města Shipka a přilehlých památníků jsme se přesunuli přes skanzen -Ethno village Etar (bohužel jsme nenavštívili) a přes předraženou klobásu do města Veliko Tarnovo, které kdysi dávno bývalo hlavním městem Bulharska. Prošli jsme si město, projeli úzké uličky, viděli památník a prošli zbytky starého historického města Tsarevets Fortress. Odsud jsme k večeru odjížděli směr ubytování v Burgasu. (Opět přes booking.com)

From the town of Shipka and the adjacent monuments, we moved through the open-air museum - Ethno village Etar (unfortunately, we did not visit) and through an overpriced sausage to the town of Veliko Tarnovo, which used to be the capital of Bulgaria.We walked around the city, passed through the narrow streets, saw the monument and walked through the remains of the old historical city of Tsarevets Fortress. From here we left in the evening towards the accommodation in Burgas. (Again via booking.com) 

Von der Stadt Schipka und den angrenzenden Denkmälern zogen wir durch das Freilichtmuseum - Ethnodorf Etar (das wir leider nicht besucht haben) und durch eine überteuerte Wurst in die Stadt Veliko Tarnovo, die früher die Hauptstadt Bulgariens war .Wir gingen um die Stadt herum, gingen durch die engen Gassen, sahen das Denkmal und gingen durch die Überreste der alten historischen Stadt Tsarevets Fortress. Von hier aus brachen wir am Abend in Richtung der Unterkunft in Burgas auf. (Wieder über booking.com)


sobota 3. září 2022

BULHARSKO LÉTO/ BULGARIA SUMMER/ BULGARIEN SOMMER #2

Tsarevo jsme prozkoumávali i druhý den dopoledne. Koupili jsme suvenýry, objevily paní, u které můj přítel byl ubytován jako 3 leté dítě a vykoupali se v moři. Kolem poledne jsme nasedli do auta a jeli do městečka Rezovo, jež leží na hranicích s Tureckem. Bulharsko je od druhého státu odděleno pouze malou říčkou, které se vlévá do moře. Zajímavý je, že první hraniční přechod se nachází odsuď až něco málo přes 60 kilometrů (možná více, možná méně), každopádně je to daleko. 

We explored Tsarevo the next morning as well. We bought souvenirs, discovered the lady with whom my byfriend was staying as a 3-year-old child and bathed in the sea. Around noon, we got into the car and drove to the town of Rezovo, which is located on the border with Turkey. Bulgaria is separated from the other country only by a small river that flows into the sea. It is interesting that the first border crossing is located a little over 60 kilometers from here (maybe more, maybe less), anyway it is far. 

Auch Tsarevo erkundeten wir am nächsten Morgen. Wir kauften Souvenirs, entdeckten die Dame, bei der mein Freund als 3-jähriges Kind wohnte, und badeten im Meer. Gegen Mittag stiegen wir ins Auto und fuhren in die Stadt Rezovo, die an der Grenze zur Türkei liegt. Bulgarien ist vom anderen Land nur durch einen kleinen Fluss getrennt, der ins Meer mündet. Interessant ist, dass der erste Grenzübergang etwas mehr als 60 Kilometer von hier entfernt liegt (vielleicht mehr, vielleicht weniger), es ist sowieso weit.

čtvrtek 1. září 2022

BULHARSKO LÉTO/BULGARIA SUMMER/ BULGARIEN SOMMER #1

Možná ještě plánujete dovču na září, říjen a možná jste už na dovolené byli. Nicméně i tak mám pro vás tipy, co vidět a zažít v Bulharsku. Do této země se většina lidí vydává za nízkými cenami a nádhernými nekonečnými plážemi Slunečného pobřeží a Zlatých písků. Díky mému akčnímu příteli jsem měla možnost poznat tuto oblast i zcela jiného úhlu pohledu.

Maybe you're still planning a vacation for September, October, and maybe you've already been on vacation. However, I still have tips for you on what to see and experience in Bulgaria. Most people go to this country for the low prices and the beautiful endless beaches of Sunny Beach and Golden Sands. Thanks to my active friend, I had the opportunity to get to know this area from a completely different point of view. 

Vielleicht planen Sie noch einen Urlaub für September, Oktober, und vielleicht waren Sie auch schon im Urlaub. Trotzdem habe ich noch Tipps für dich, was es in Bulgarien zu sehen und zu erleben gibt. Die meisten Menschen reisen wegen der niedrigen Preise und der wunderschönen endlosen Strände von Sonnenstrand und Goldstrand in dieses Land. Dank meiner aktiven Freundin hatte ich die Möglichkeit, diese Gegend von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.