...

pondělí 15. dubna 2024

Kavárna z Tiktoku? Vlakem do Vídně... /TikTok Café? WIEN

Vzpomínáte si na loňské Vánoce? Já ano, jakoby to bylo včera, co jsme se společně s Jůlčou vydaly vlakem z Brna na vánoční trhy do Vídně. Ve Vídni jsem byla snad tisíckrát, ale nikdy vlakem na trzích a nikdy s Julčou. Vystoupily jsme na hlavním vlakovém nádraží, odkud jsme se tak nějak s těží propletly ven a našly tramvaj směrem k centru.

Do you remember last Christmas? I do, as if it were yesterday, when Jůlča and I took the train from Brno to the Christmas markets in Vienna. I've been to Vienna a thousand times, but never by train to the markets and never with Julča. We got off at the main train station, from where we somehow struggled to find our way out and caught a tram towards the city center.

Erinnern Sie sich an letzte Weihnachten? Ich schon, als ob es gestern gewesen wäre, als Jůlča und ich mit dem Zug von Brünn zu den Weihnachtsmärkten in Wien gefahren sind. Ich war schon tausendmal in Wien, aber noch nie mit dem Zug auf den Märkten und noch nie mit Julča. Wir stiegen am Hauptbahnhof aus, von wo aus wir uns irgendwie schwer nach draußen kämpften und eine Straßenbahn Richtung Stadtzentrum fanden.pondělí 11. března 2024

POBLOUZNĚNÁ VÍNEM

*only in CZECH

Máte rádi překvapení? Já ano! A proto jsem byla doslova nadšená, když se mi v e-mailu objevila nabídka na výběr vína z e-shopu vinoodbodlaku.cz. S touto firmou jsem již dříve spolupracovala a komunikaci a sortiment si nemůžu vynachválit. Prostě boží!

 

úterý 20. února 2024

Už jste byli v bludišti?/ Have you been in a maze?/ Waren Sie schon im Labyrinth?

Místa, kam na jedné straně vlezete, procházíte nespočet slepých uliček, než na druhé straně vylezete, mám ráda od doby, co jsem jako dítě viděla film LABYRYNT. Znáte ho? Muzikálový snímek byl z roku 1986, natočený George Lucasem, a jednu z hlavních rolí ztvárnil David Bowie. Mě fascinoval. Příšerky, děti a hudba... hurá. Dnes už je to pro mě spíše vzpomínka...

Places where you enter on one side, navigating through countless dead-end alleys before emerging on the other side, I have liked since I saw the movie LABYRINTH as a child. Do you know it? The musical film was made in 1986, directed by George Lucas, and one of the main roles was played by David Bowie. It fascinated me. Monsters, children, and music... hooray. Now it's more of a memory for me...

Orte, an denen Sie auf der einen Seite eintreten, durch unzählige Sackgassen gehen, bevor Sie auf der anderen Seite auftauchen, mag ich seit ich als Kind den Film LABYRINTH gesehen habe. Kennen Sie ihn? Der Musicalfilm wurde 1986 von George Lucas gedreht, und eine der Hauptrollen wurde von David Bowie gespielt. Es hat mich fasziniert. Monster, Kinder und Musik... hurra. Jetzt ist es für mich eher eine Erinnerung...