středa 13. června 2018

Jsem bakalář/ I am bachelor

Je to pět let, kdy jsem poprvé vstoupila na půdu Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě. V té době to byl cestovní ruch, který jsem studovala. Ačkoliv mě tématicky zajímal, doufala jsem od prvního dne, že má cesta bude směřovat jinam. Na jinou vysokou školu a ze mě se snad v budoucnu stane paní učitelka. To bylo mé vysněné povolání již od střední školy, možná od základky. Rok, dva utekly a já změnila obor, opět se mi učitelství nezdařilo a zakotvila jsem na Polytechně znova... 

It's been five years since I first entered to the Polytechnic University in Jihlava. At that time it was the tourism I studied. Though I was interested in the subject, I had hoped from the first day that I would go elsewhere. On another college, and I will become a teacher in the future. It has been my dream job since high school. Year or  two have fled, and I have changed my field of study, the teaching has failed again, and I have been restoring at Polytechnic school again.

Během tří let se stal nový obor mým vysněným oborem, který mě naplňuje a baví... přes tři roky zkoušek, lehkých i těžkých a přes čtyři sta stran státnicových otázek jsem se prokousala až k tomu poslednímu bodu - státnicím. Včera kolem desáté hodiny dopoledne jsem úspěšně zakončila obor Zdravotně sociální pracovník. A kolem jedné hodiny obhájila bakalářku, samozřejmě také úspěšně. Věřila jsem si, byla jsem spokojená i s komisí, ale co vám budu povídat, nervy to byly,.především předchozí den, kdy jsem přítelovi psala, jak moc mě už z toho bolí hlava a bojím se. Nebylo čeho. :) 

Within three years, the new specialization has become my dream specialization which fills and entertains me ... three years of tests, both light and heavy, and over four hundred pages for states exams, I have the final step to the last point - to states test. Yesterday, around 10 o'clock in the morning, I successfully graduated from the Health - Social Worker. And about one o´clock I defended her bachelor's degree, of course also successfully. I believed that I do it, because I was happy with the commission, but  I had nerves it was, especially the day before when I wrote to my friend how much my head hurt and I'm afraid. There was nothing. :)

Aktuálně se nacházím doma a užívám si prázdnin, které by měly trvat měsíc. Plánuji se věnovat koníčkům, brigádě  a možná také shoppingu a především budu hledat práci. Držte mi palečky, snad se něco brzy objeví. :) 
Nyní se můžete těšit na nové články. Mám opět pár úlovků od Saloosu, čekají vás novinky a to z kosmetiky, ale také oblečení a doplňky. :) 

I am currently at home and enjoying holiday that should last for a month. I plan to devote myself to hobbies, brigades and perhaps also to shopping, and above all I will look for a job. Hold my thumbs up, maybe something will soon appear. :) And now you can look forward to new articles. I've got a couple of catches from Saloos, there's new things from cosmetics, but also clothes and accessories. :)

12 komentářů: