čtvrtek 19. května 2022

PORFÓLIO/ PORTFOLIO

Není to tak dávno, co jsem se setkala s fotografem s pro mě novým a velice netradičním vystupováním. Pana Grégla jsem poznala přes Facebook. Nabídku na svatební focení fotografa z nedaleké Bíteše jsem objevila ve skupině TFP focení. Nikdy jsem podobný styl nezkoušela a navíc jeho tvorba byla pro mě na první pohled úžasná, krásné fantasy a pohádkové fotky. Pro tuto tématiku jsem sice vybraná nebyla, ale zůstala jsem s ním v kontaktu. 

Not so long ago, I met a photographer with a new and very unconventional performance for me. I met Mr. Grégl via Facebook. I discovered the offer for a wedding photo shoot of a photographer from nearby Bíteš in the TFP photo shoot group. I have never tried a similar style and moreover, his work was amazing, beautiful fantasy and fairy-tale photos at first sight. Although I was not selected for this topic, I remained in contact with him. 

Vor nicht allzu langer Zeit traf ich einen Fotografen mit einer für mich neuen und sehr unkonventionellen Performance. Ich habe Herrn Grégl über Facebook kennengelernt. Ich habe das Angebot für ein Hochzeitsfotoshooting eines Fotografen aus dem nahe gelegenen Bíteš in der TFP-Fotoshootinggruppe entdeckt. Ich habe noch nie einen ähnlichen Stil ausprobiert und außerdem war seine Arbeit erstaunlich, wunderschöne Fantasy- und Märchenfotos auf den ersten Blick. Obwohl ich für dieses Thema nicht ausgewählt wurde, blieb ich mit ihm in Kontakt.


Asi měsíc zpět jsme se poprvé setkali s zašli na kafe do místního podniku. Už to pro mě byla změna, domlouvat focení dopředu osobně... Jakmile jsme si objednali, pan Grégl vytáhl z tašky jeho porfólio, které měl vytvořené formou fotoknihy. Zaujalo mě to natolik, že jsem se rozhodla pro podobné dílo a tak vznikl na TISKAŘIK.CZ můj sebestředný fotosešit

About a month ago we first met at coffee in a local restaurant. It was a change for me, to arrange a photo shoot in advance ... As soon as we ordered, Mr. Grégl pulled out his portfolio, which he had created in the form of a photo book. I was so interested in it that I decided to do a similar work and so my self-centered photo notebook was created on TISKAŘIK.CZ.

Vor ungefähr einem Monat trafen wir uns zum ersten Mal beim Kaffee in einem lokalen Restaurant. Für mich war es eine Abwechslung, vorab ein Fotoshooting zu vereinbaren ... Kaum hatten wir bestellt, zückte Herr Grégl seine Mappe, die er in Form eines Fotobuchs erstellt hatte. Ich war so daran interessiert, dass ich mich entschied, eine ähnliche Arbeit zu machen, und so entstand mein egozentrisches Foto-Notizbuch auf TISKAŘIK.CZ.

Stejně jako fotoknihu si sešit můžete nechat vyrobit v různých motivech. Kromě porfólia tiskařík nabízí i téma zážitky, rodina, výlety, book pro chlapečka, holčičku a podobně. Na rozdíl od fotoknihy je vazba ohebná a fotosešit vychází od 139 korun za 12 stran. 

Pokud chcete své fotografie pohromadě, nechce se vám investovat knihy s vazbou a stačí vám sešit, pak vám ho vřele doporučuji! :) Navíc zabere v poličkách opět o trochu méně místa. 

Like a photo book, you can have a workbook made in a variety of motifs. In addition to the portfolio, Tiskařik also offers the theme of experiences, family, trips, a book for a boy, a girl and the like. Unlike the photo book, the binding is flexible and the photo book is based on 139 crowns for 12 pages.

If you want your photos together, you don't want to invest in hardcover books and you just need a notebook, then I highly recommend it! :) In addition, it will take up a little less space on the shelves again.

Ähnlich wie bei einem Fotobuch können Sie ein Arbeitsbuch in verschiedenen Motiven erstellen lassen. Neben dem Portfolio bietet Tiskařik auch das Thema Erlebnisse, Familie, Reisen, ein Buch für einen Jungen, ein Mädchen und dergleichen an. Im Gegensatz zum Fotobuch ist die Bindung flexibel und das Fotobuch basiert auf 139 Kronen für 12 Seiten.

Wenn Sie Ihre Fotos zusammen haben möchten, nicht in Hardcover-Bücher investieren möchten und nur ein Notizbuch benötigen, dann kann ich es Ihnen wärmstens empfehlen! :) Außerdem wird es wieder etwas weniger Platz in den Regalen einnehmen. 3 komentáře: