pátek 13. května 2022

ŽIVOT IIII./ LIFE IIII. / LEBEN IIII.

Tisíce kilometrů, stop v cestách, hmota mraků, sluneční paprsky i měsíční třpyt, vlny v mořích, zvuky cizích ptáků, lidí i nových měst. Spousta chutí jídla, další rok! Poznávaní - to je život. Tak se nazývá moje fotokniha, která je už 4. v pořadí - i když je její název lehce matoucí IIII. to jsem celá já! 

Thousands of kilometers, my steps on the way, roads, clouds, sunbeams and moonlight, waves in the seas, the sounds of alien birds, people and new cities. Lots of food flavors, my life! Cognition is life. This is the name of my photo book, which is already 4th in order - although its title is slightly confusing IIII. it's all me! 

Tausende von Kilometern, meine Schritte auf dem Weg, Straßen, Wolken, Sonnenstrahlen und Mondlicht, Wellen im Meer, die Geräusche fremder Vögel, Menschen und neue Städte. Viele Essensaromen, mein Leben! Wissen ist Leben. So heißt mein Fotobuch, das bereits auf Platz 4 liegt - obwohl sein Titel etwas verwirrend ist IIII. es ist alles ich!

 


Dříve jsme fotografie tiskli do alb, které se postupně kupily a začaly přebírat místa knih uložených v knihovnách. Poté přišla digitalizace všeho a všude. Fotografie začaly zabírat tisíce složek v pc a byy ve větší míře viditelné pouze pro vlastníka těchto zařízení. Sdílení fotek s rodinou a vyprávění o cestování u kafe už nemělo takový charakter jako kdysi... Jak jsem stárla postupně jsem přišla na chuť fotoknihám, do kterých vkládám ty top fotky z předchozího roku.

Cestování v ČR i zahraničí, přátelé, rodina, děti, příroda, krásné momentky, i sebestřední selfiečka a láska. Vše v jedné knize, která vypadá dokonale a přitom nezabere tolik místa jako dřívější alba. U úpravy sice strávíte až několik hodin - tedy pokud chcete knihu vyšperkovat k dokonalosti, ale stojí to za to! :) Super kvalita, spousta fotek, plné stránky. Přehledně, výrazně a čistě vytvořené. 

Previously, we printed photos into albums, which gradually bought up and began to take the place of books stored in libraries. Then came the digitization of everything and everywhere. The photos began to occupy thousands of folders on the PC and they were visible only to the owner of these devices. Sharing photos with my family and talking about traveling at a coffee was no longer as good as it used to be ... As I got older, I gradually became interested in photo books, in which I put the top photos from the previous year.

Traveling in the Czech Republic and abroad, friends, family, children, nature, beautiful moments, and self-centered selfie and love. All in one book that looks perfect and doesn't take up as much space as previous albums. You will spend up to several hours editing it - if you want to embellish the book to perfection, but it's worth it! :) Super quality, lots of photos, full pages. Clearly, distinctly and cleanly created.

Früher haben wir Fotos in Alben gedruckt, die nach und nach aufgekauft wurden und die in Bibliotheken aufbewahrten Bücher ersetzten. Dann kam die Digitalisierung von allem und überall. Die Fotos belegten Tausende von Ordnern auf dem PC und waren nur für den Besitzer dieser Geräte sichtbar. Fotos mit meiner Familie zu teilen und bei einem Kaffee über das Reisen zu sprechen, war nicht mehr so gut wie früher ... Mit zunehmendem Alter interessierte ich mich nach und nach für Fotobücher, in die ich die Top-Fotos aus dem Vorjahr gesteckt habe.

Reisen in der Tschechischen Republik und im Ausland, Freunde, Familie, Kinder, Natur, schöne Momente und egozentrisches Selfie und Liebe. Alles in einem Buch, das perfekt aussieht und nicht so viel Platz einnimmt wie frühere Alben. Sie werden bis zu mehreren Stunden damit verbringen, es zu bearbeiten - wenn Sie das Buch perfekt verschönern möchten, aber es lohnt sich! :) Super Qualität, viele Fotos, ganze Seiten. Klar, deutlich und sauber gestaltet.


Na Tiskarik.cz v editoru fotoknihy si navíc přidávám i popisky. Jo jsem líná je kontrolovat, a tak občas nějakou tu chybu v názvu nasekám, ale na stará kolena si budu pamatovat, kde to bylo. A to je fajn. Pokud byste si chtěli vytvořit obdobnou fotoknihu, můžete si vybrat i z před chystaných šablon s "pozadím" stránek. Pro mě bylo jasnou volbou cestování. Ale hodit se může i miminko, vzpomínky na svatbu, výročí, porfólio a podobně... cca 24 stran u knihy s pevnou vazbou na výšku vás vyjde přibližně na 500 korun. 

I also add captions to Tiskařík in the photo book editor. Yeah I am lazy to control them, so I did many mistakes in decriptions. But it´s fine, for me is mainly when I will be older I will read this and I will remember for places. If you would like to create a similar photo book, you can also choose from pre-planned templates with "background" pages. Travel was a clear choice for me. But a baby, memories of a wedding, anniversary, portfolio, etc. can also be useful ... about 24 pages of a book with a hardcover portrait will cost you about 500 czech crowns.

 Ich füge Tiskařík auch Bildunterschriften im Fotobuch-Editor hinzu. Ja, ich bin faul, sie zu kontrollieren, also habe ich viele Fehler in Beschreibungen gemacht. Aber es ist in Ordnung, für mich ist es vor allem, wenn ich älter bin, ich werde das lesen und mich an Orte erinnern. Wenn Sie ein ähnliches Fotobuch erstellen möchten, können Sie auch aus vorgeplanten Vorlagen mit „Hintergrund“-Seiten wählen. Reisen war für mich eine klare Wahl. Aber auch ein Baby, Erinnerungen an eine Hochzeit, ein Jubiläum, ein Portfolio usw. können nützlich sein ... etwa 24 Seiten eines Buches mit einem Hardcover-Porträt kosten Sie etwa 500 tschechische Kronen.

 


Z typů fotoknih si můžete vybrat i fotosešit, fotoknihu exclusive lay flat, s kroužkovou vazbou, s vazbou na výšku/ šířku a originál  - kniha ručně šitá. Fotokniha je fajn nejen pro vzpomínky, ale i jako dárek pro blízké :)

From the types of photo books, you can also choose a photo book, an exclusive lay flat photo book, with a ring binding, with a portrait / width binding and an original - hand-sewn book. The photo book is great not only for memories, but also as a gift for loved ones :)

Unter den Fotobuchtypen können Sie auch ein Fotobuch, ein exklusives Lay-Flat-Fotobuch, mit Ringbindung, mit Hochformat-/Breitbindung und ein Original - handgeheftetes Buch wählen. Das Fotobuch eignet sich nicht nur für Erinnerungen, sondern auch als Geschenk für die Liebsten :) 


5 komentářů:

 1. v tomto jsem stará škola :D tisknu a dávám si fotky do alb, píšu si tam datum, s kým jsem byla a kde to je :)

  jediné fotokniha, kterou mám, je ze svatby :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak alba jsou krásná, o tom žádná a stará škola je taky dobrá, jen pro mě zabírá dost místa, i když pár alb mám taky (na starší fotky) :)

   Vymazat
 2. Fotoknihy jsou fajn, máme doma dvě. Chtěla jsem udělat další, ale zatím jsem nenašla dost času na to, vybrat ty, co bych do knihy chtěla (většinou toho nafotím hodně a publikování hodné jsou jen některé)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To znám :) výběr těch top fotek je pro mě nejhorší...

   Vymazat
 3. Jednou se třeba i já pustím do vytváření fotoknih, zatím mám většinu fotek spíš v notebooku, některé už mám tedy i vyvolané a jiné zas vytištěné a dané v rámečcích, když to takhle vidím napsané, tak si úplně říkám, že v tom mám chaos a měla bych si to nějak uspořádat :D

  Another Dominika

  OdpovědětVymazat