úterý 27. dubna 2021

ZAPOMENUTÝ ZIMNÍ VÝLET/ FORGOTTEN WINTER TRIP /VERGESSENE WINTERREISE / - Dolní Morava

Jak si tak připravuji články pro budoucí publikaci, zjistila jsem, že jsem zapomněla s vámi sdílet zážitky z Dolní Moravy. V podstatě se jednalo o náš poslední výlet před tvrdým uzavřením okresů. Dolní Moravu jsme navštívili v sobotu 27. února. Cílem naší cesty byla Bobová dráha a Stezka v oblacích. 

As I prepare articles for future publications, I found out that I forgot to share my experiences from Lower Moravia with you. Basically, this was our last trip before the hard closure of the districts. We visited Lower Moravia on Saturday, February 27. The goal of our trip was the Bobsleigh Track and the Sky walk. 

Als ich Artikel für zukünftige Veröffentlichungen vorbereitete, stellte ich fest, dass ich vergessen hatte, meine Erfahrungen aus Niedermähren mit Ihnen zu teilen. Im Grunde war dies unsere letzte Reise vor der harten Schließung der Bezirke. Wir besuchten Niedermähren am Samstag, den 27. Februar. Das Ziel unserer Reise war der Bobweg und der Pfad in den Wolken. 

 Při příjezdu jsme zjistili nemilou věc, že pěší stezky nejsou v zimě zcela dobře přístupné, navíc z časového hlediska a špatného značení by jsme nestihli prohlídku stezky. Z toho důvodu jsme si připlatili a kopec vyjeli a sjeli na bobové dráze. 

Upon arrival, we found out not a nice thing that the hiking trails are not completely accessible in the winter, moreover, in terms of time and poor markings, we would not have time to visit Sky walk. For that reason, we paid extra and went up the hill and went down the bobsled track. 

Bei der Ankunft stellten wir nicht schön fest, dass die Wanderwege im Winter nicht vollständig zugänglich sind. Außerdem hätten wir in Bezug auf Zeit und schlechte Markierungen keine Zeit, Sky Walk zu besuchen. Aus diesem Grund zahlten wir extra und gingen den Hügel hinauf und die Bobbahn hinunter. 


Z počátku nám počasí nevycházelo, z úpatí kopce skrze mlhu nešlo na stezku příliš dobře vidět, nicméně časem se vyjasnilo a měli jsme pěkné výhledy. Pro mě byl největší zážitek bobová dráha směrem dolů a poté meduk, slivovice s citronem a medem - výtečný nápoj. :) Znáte tuto stezku, byli jste na stejné, či podobné? 

At the beginning, the weather was not good for us, it was not very easy to see the trail from the foot of the hill through because of fog, however, over time it became clearer and we had nice views. For me, the biggest experience was the bobsled track down and then meduk, plum brandy with lemon and honey - a delicious drink. :) Do you know this trail, have you been on the same or similar?

Am Anfang war das Wetter nicht gut für uns, es war nicht sehr leicht, den Weg vom Fuß des Hügels durch durch Nebel zu sehen, aber im Laufe der Zeit wurde es klarer und wir hatten schöne Aussichten. Für mich war das größte Erlebnis das Bobfahren und dann Meduk, Pflaumenschnaps mit Zitrone und Honig - ein köstliches Getränk. :) Kennst du diesen Trail, warst du auf dem gleichen oder einem ähnlichen Weg? Moje výlety a cestování najdete přehledně také na worldee

You can also find my trips and trips clearly on the worldee.

 Sie können meine Reisen und Reisen auch klar auf Worldee.

5 komentářů:

 1. Stezku znám a také bych se tam moc ráda podívala. Zatím ale nebyla šance, ale snad se mi to brzy splní :)

  WantBeFitM

  OdpovědětVymazat
 2. Da seid Ihr mit dem Bob hinunter gefahren? Cool! Beeindruckende Fotos...!
  Liebe Grüße Maren

  OdpovědětVymazat
 3. V Dolní Moravě jsme byli kdysi dávno v létě na dovolené. To tam ještě stezka nebyla. Já tyhle atrakce, které dělají z hor trochu cirkus moc nemiluju, takže mi ani nevadí, že jsem na stezce nebyla. My se většinou na horách snažíme najít trasy, kde je málo lidí :)

  OdpovědětVymazat
 4. Na tu bobovku bych šla hned, jako malá jsem si tyhle jízdy hrozně užívala! :D Krásné fotky! :))

  OdpovědětVymazat