středa 5. května 2021

Zdravé tělo - pomůcky/ Healthy body - aids/ Gesunde Körper- und Rehabilitationshilfen

V dnešním čase, kdy člověk tráví většinu dne u svého počítače neskutečně, trpí páteř a celé tělo, ať už nevhodnou sedící pozicí, různými špatnými návyky při držení těla (týká se i chůze), nebo "přesezeným zadkem". A protože si to doba žádá, stále je spousta lidí na HO, rádi tráví čas u počítače, nebo vykonávají běžně sedavé zaměstnání. Rozhodla jsem se vám sepsat několik tipů na pomůcky, které vám mohou pomoci předejít budoucí bolesti. Inspiraci vám přináším z e-shopu Eureko.cz, jež nabízí širokou škálu pomůcek a vychytávek pro cvičení, ale i pro samo rehabilitaci za celkem příjemné ceny.

Nowadays, when a person spends most of the day at his computer unbelievably, the spine and the whole body suffer, whether from an inappropriate sitting position, various bad posture habits (including walking). And because there are still a lot of people at Home office, andy many people like to spend time at the computer, or do a job at computer in office. I have decided to write you some tips on aids that can help you prevent future pain. I bring you inspiration from the Eureko.cz e-shop, which offers a wide range of gadgets for exercise, but also for rehabilitation itself at quite pleasant prices.

Heutzutage, wenn eine Person den größten Teil des Tages unglaublich an ihrem Computer verbringt, leiden die Wirbelsäule und der ganze Körper, ob in einer unangemessenen Sitzposition, unter verschiedenen schlechten Haltungsgewohnheiten (einschließlich Gehen). Und weil immer noch viele Leute im Home Office sind und viele Leute gerne Zeit am Computer verbringen oder einen Job am Computer im Büro machen. Ich habe beschlossen, Ihnen einige Tipps zu Hilfsmitteln zu schreiben, mit denen Sie künftigen Schmerzen vorbeugen können. Ich lasse Sie vom E-Shop von Eureko.cz inspirieren, der eine breite Palette an Geräten für Bewegung, aber auch für die Rehabilitation selbst zu recht angenehmen Preisen anbietet.

 


Abych se nejdříve zaměřila přímo na pozici sedu, určitě je vhodné pořídit si oboustrannou balanční podložku, která nejen masíruje vaše zadní partie, ale drží vás v lepší pozici při sedu. Tuto podložku má již dlouhodobě v kanceláři moje bývalá kolegyně a je s ní nadmíru spokojená, již několikrát mi  doporučovala balanční podložky, a protože mé záda trpí, přemýšlím o koupi.

In order we  focus directly on the sitting position first, it is definitely advisable to buy a double-sided balance pad, which not only massages your ass, but keeps you in a better sitting position. This pad has been in the office of my former colleague for a long time and she is extremely satisfied with it, she has recommended it to me several times, and because my back is suffering, I think about it.

Damit wir uns zuerst direkt auf die Sitzposition konzentrieren, ist es auf jeden Fall ratsam, ein doppelseitiges Balance-Pad zu kaufen, das nicht nur Ihren Arsch massiert, sondern Sie auch in einer besseren Sitzposition hält. Dieser Block ist schon lange im Büro meiner ehemaligen Kollegin und sie ist sehr zufrieden damit, sie hat ihn mir mehrmals empfohlen, und weil mein Rücken leidet, denke ich darüber nach.

Do dnes vzpomínám na praxi na Domově pro seniory. Věděli jste, že i na Domově pro seniory probíhá pro zájemce cvičení? I někteří senioři v domovech často sedí, luští například křížovky, čtou knihy a podobně. Na cvičení jsme používali overbally. Overbally jsme mačkali mezi stehny, stlačovali dlaněmi, masírovali si krk, hlavu a podobně. Jednalo se o nenáročné cviky, které zvládne téměř každý. Ve fitness se overball používá při některých technikách cvičení břicha. 

To this day, I remember the internship at the Home for the Elderly. Did you know that there is also an exercise for those interested in the Home for the Elderly? Even some seniors often sit, solve crossword puzzles, read books and the like. We used overballs for practice. We squeezed the overballs between our thighs, squeezing our palms, massaging our necks, heads and the like. These were easy exercises that almost everyone can do. In fitness, overball is used in some abdominal exercise techniques.

Bis heute erinnere ich mich an das Praktikum im Altenheim. Wussten Sie, dass es auch eine Übung für diejenigen gibt, die sich für das Altenheim interessieren? Sogar einige Senioren sitzen oft, lösen Kreuzworträtsel, lesen Bücher und dergleichen. Wir haben Overballs zum Üben benutzt. Wir drückten die Überkugeln zwischen unseren Schenkeln, drückten unsere Handflächen, massierten unsere Hälse, Köpfe und dergleichen. Dies waren einfache Übungen, die fast jeder machen kann. In der Fitness wird Overball bei einigen Bauchmuskeltechniken verwendet.

Mezi pomůcky na cvičení a rehabilitační pomůcky bych vám ještě chtěla zařadit tip na masážní válec, ideálně ten typ, co je na obrázku. Válec lze použít vleže na partii zad, kdy po válci jezdíte vlastní vahou, nebo na kyčle se stejným způsobem provedení. Či s opěrou o skříň, kdy si ho dáte za krk a přejíždíte po krční páteři. Masážní válec již doma mám a jsem s ním spokojená. Ono to bolí, ale poté přijde úleva. :)

Among the exercise aids and rehabilitation aids, I would like to include a tip for a massage roller, ideally the type that is in the picture. The roller can be used lying on your back, where you ride the roller under your own weight, or on your hips. Or with a support on the wardrobe, where you put it by the neck and run it over the cervical spine. I already have a massage roller at home and I am satisfied with it. It hurts, but then comes the relief. :)

Unter den Übungs- und Rehabilitationshilfen möchte ich einen Tipp für eine Massagerolle einfügen, idealerweise den Typ, der auf dem Bild abgebildet ist. Die Walze kann auf dem Rücken liegend verwendet werden, wo Sie die Walze unter Ihrem eigenen Gewicht oder auf Ihren Hüften fahren. Oder mit einer Stütze auf dem Kleiderschrank, wo Sie es am Hals ablegen und über die Halswirbelsäule laufen lassen. Ich habe bereits einen Massageroller zu Hause und bin damit zufrieden. Es tut weh, aber dann kommt die Erleichterung. :) :)

8 komentářů:

 1. Skvělé pomůcky, poznám je, ale nemám s nimi žádnou zkušenost.
  Povídání nejen o kosmetice

  OdpovědětVymazat
 2. Skvělý článek, budu se muset sama po podobných pomůckách poohlédnout, mám teď sedavé zaměstnání a pro moje záda to je celkem dost náročné :)

  Another Dominika

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To chápu, já jsem u sedavého zaměstnání došla se zády tam, kde jsem dneska :D rehabilitace

   Vymazat
 3. Balanční podložku má taky moje kolegyně. Overball znám z posilovny, používala jsem ho právě při cvicích na břišní svaly.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to je fajn :) já si na tu podložku zkoušela sedat a je to skvělá věc.

   Vymazat
 4. Ten masážní válec mám a musím ho začít používat. :)
  Vítejte u Mišky

  OdpovědětVymazat
 5. Ten masážní válec je opravdu super, jeden taky máme doma a pravidelně ho používám. :)

  OdpovědětVymazat