úterý 17. května 2022

POSLEDNÍ MĚSÍCE/ LAST MONTHS/ LETZTE MONATE

Poslední měsíce se nesly v duchu cestování. Hned v lednu jsme vyjeli prozkoumávat Itálii, navštívila jsem můj milovaný ŘÍM, PISU, FLORENCII, VESUV, POMPEJE, NEAPOL A BARI. O své zážitky jsem se podělila v několika článcích a myslím, že ve shrnutí měsíce.

V zimním období jsme víkendy trávili staráním se o přítelovo dítko a ty volné, zrovna když jsem neměla covid, jsme jeli lyžovat. Moje první lyžování na horách! Tedy mimo školní kurz před několika lety. Jezdili jsme z Brna na ŘÍČKY, DOLNÍ MORAVU, BUKOVOU HORU A DEŠTNOU.

The last few months have been in the spirit of travel. In January we went to explore Italy, I visited my beloved ROME, PISA, FLORENCE, VESUV, POMPEI, NAPLES AND BARI. I have shared my experiences in several articles and I think in a summary of the month.
In the winter we spent the weekends taking care of my friend's child and the free ones, just when I didn't have a covid, we went skiing. My first skiing in the mountains! We drove from Brno to ŘÍČKY, DOLNÍ MORAVA, BUKOVÁ HORA AND DEŠTNA. (Czech ski centrums)

Die letzten Monate standen ganz im Zeichen des Reisens. Im Januar haben wir Italien erkundet, ich habe mein geliebtes ROM, PISA, FLORENZ, VESUV, POMPEI, NEAPEL UND BARI besucht. Ich habe meine Erfahrungen in mehreren Artikeln geteilt und denke in einer Zusammenfassung des Monats.
Im Winter haben wir die Wochenenden damit verbracht, auf das Kind meiner Freundin und die freien Kinder aufzupassen, nur wenn ich keine Covid hatte, sind wir Ski gefahren. Mein erstes Skifahren in den Bergen! Wir fuhren von Brünn nach ŘÍČKY, DOLNÍ MORAVA, BUKOVÁ HORA UND DEŠTNA. (Tschechische Skizentren)

 


V únoru jsem se vrátila po dvou letech do milované DUBAJE. Bohužel EXPO 2020 jsme celé neprošli a tak jsem hledala další zájezd na březen… levnější zájezdy jsme zmeškaly a do dražších se nám investovat nechtělo. Na fotkách můžete vidět květinu z Dubaje, která tam byla dovezena z Keni a obdrželi ji všichni na Expu v den Valentýna. Muži, ženy i děti. S přítelem a malým jsme navštívili Motýlí dům v Brně, sami jsme pak zašli na přednášku slavného egyptologa a jako první viděli úchvatnou výstavu TUTANCHAMONA. Miluji EGYPT. 

In February, I returned to my beloved DUBAI after two years. Unfortunately, we did not see all pavilons on EXPO 2020, so I was looking for another trip to March… we did not find a cheaper trips and we did not want to invest in more expensive ones. In the photos you can see a flower from Dubai, which was imported from Kenya and received by everyone at the Expo on Valentine's Day. Men, women and children. Me and my boyfriend and his child visited the Butterfly House in Brno, then we went to a lecture by a famous Egyptologist and were the first to see the breathtaking TUTANCHAMON exhibition. I love EGYPT. 

Im Februar kehrte ich nach zwei Jahren in mein geliebtes DUBAI zurück. Leider haben wir auf der EXPO 2020 nicht alle Pavillons gesehen, also habe ich nach einer weiteren Reise bis März gesucht… wir haben keine günstigeren Reisen gefunden und wir wollten nicht in teurere investieren. Auf den Fotos sehen Sie eine Blume aus Dubai, die aus Kenia importiert und am Valentinstag von allen auf der Expo empfangen wurde. Männer, Frauen und Kinder. Ich und mein Freund und sein Kind besuchten das Schmetterlingshaus in Brünn, dann besuchten wir einen Vortrag eines berühmten Ägyptologen und waren die ersten, die die atemberaubende TUTANCHAMON-Ausstellung sahen. Ich liebe Ägypten.

 

Od dubna mě přítel začal učit golf, chce si udělat průkaz a mě baví trávit čas v přírodě a posouvat se v golfu kupředu. Ze sportu jsme občas zašli na badminton (stejně jako u golfu, fotky mimo instagram nemám). Zacvičili si výjimečně doma. Stravu jsme držela lehce zdravou, ale převládala ta nezdravá… a proto taky tak vypadám :-D

A abych nezapomněla, pokračovala jsem ve spolupráci s Elninem, navázala spolupráci se zdravotní obuví Santé, kterou miluji a dostala nabídku od Tiskaříka + jsem se opět začala více věnovat focení. 

Since April, my friend started teaching me golf, he wants to get a card and I enjoy spending time in nature and moving forward in golf. We sometimes went to sports badminton (just like golf, I don't have photos outside of instagram). We did sport exceptionally at home. We kept food slightly healthy, but the unhealthy one prevailed and that's why I look the same way :-D
And let me not forget, I continued to cooperate with Elnin, established cooperation with Santé medical footwear, which I love, and received an offer from Tiskařík +, and I started to pay more attention to photography. 

Seit April bringt mir mein Freund Golf bei, er möchte eine Karte bekommen und ich genieße es, Zeit in der Natur zu verbringen und mich im Golfsport weiterzuentwickeln. Wir gingen manchmal zum Sport-Badminton (genau wie Golf, ich habe keine Fotos außerhalb von Instagram). Wir haben zu Hause ausnahmsweise Sport gemacht. Wir haben das Essen leicht gesund gehalten, aber das Ungesunde hat sich durchgesetzt und deshalb sehe ich genauso aus :-D
Und lassen Sie mich nicht vergessen, ich habe die Zusammenarbeit mit Elnin fortgesetzt, eine Zusammenarbeit mit Santé Medical Footwear aufgebaut, die ich liebe, und ein Angebot von Tiskařík + erhalten, und ich habe begonnen, mich mehr auf die Fotografie zu konzentrieren.

 

6 komentářů:

 1. wow totally love the Dubai Expo photos! wish i could visit it next year

  OdpovědětVymazat
 2. Páni, tak to jsi měla zatím nabitý rok a spoustu si toho stihla, tak ať v tom pokračuješ i dál :)

  Another Dominika

  OdpovědětVymazat
 3. Hello dear!
  Great entry and wonderful photos. It was definitely a fun experience. Thank you for your post :)
  Greetings from Poland!

  OdpovědětVymazat
 4. na výstavu v Brně se také chystám :) už mám lístky, moc se těším :)

  OdpovědětVymazat
 5. Páni, to je ale zážitků! :) Golf chci taky někdy zkusit, já zkoušela jen minigolf :D. Vypadáš moc dobře, tak pšt :).

  OdpovědětVymazat