úterý 21. června 2022

4 DNY V ITÁLII/ 4 DAYS IN ITALY/ 4 TAGE IN ITALIEN #1

Není tomu tak dlouho, co jsme dostali s přítelem nabídku jet s jeho kamarádem a přítelkyní na 4 dny do Itálie. V plánu jsme měli vidět dvě Italská jezera a několik švýcarských měst

Naše cesta započala v Bergamu, kde jsem si již dopředu zapůjčili auto, odtud jsme jeli směr město Como u jezera Lago di Como. Ve městě jsme si dali jídlo v restauraci, prošli střed a vyjeli na kopec k majáku, odkud byli nádherné vyhlídky do údolí.Jen vypůjčení auto a cesta nám zabrala více jak polinu dne, proto jsme přes booking našli ubytování a jeli směr jezero Maggiore, kde jsem si užili kapku večerního relaxu u vody. 

It hasn't been that long since my boyfriend and I got an offer to go to Italy with his friend and his girlfriend for 4 days. We planned to see two Italian lakes and several Swiss cities.

Our journey started in Bergamo, where we had already rented a car in advance, from there we drove towards the city of Como on Lake Como. We had a meal in a restaurant in the town, walked through the center and went up the hill to the lighthouse, from where there were wonderful views of the valley. we enjoyed a drop of evening relaxation by the water.

Es ist noch nicht lange her, dass mein Freund und ich ein Angebot bekommen haben, mit seinem Freund und seiner Freundin für 4 Tage nach Italien zu fahren. Wir hatten vor, zwei italienische Seen und mehrere Schweizer Städte zu sehen.

Unsere Reise startete in Bergamo, wo wir bereits vorab ein Auto gemietet hatten, von dort fuhren wir in Richtung der Stadt Como am Comer See. Wir aßen in einem Restaurant in der Stadt, gingen durch das Zentrum und gingen den Hügel hinauf zum Leuchtturm, von wo aus man einen herrlichen Blick auf das Tal hatte. Wir genossen einen Tropfen abendlicher Entspannung am Wasser.

 

Druhý den jsme jeli do nedalekého Švýcarska. Nejdříve jsme navštívili hlavní město kantonu Ticino město Bellinzona, kterému dominují tři středověké hrady zapsané na seznamu UNESCO. Ten den moc pršelo a zelená tráva kolem mi připomínala irské traviny - ne, že bych tam někdy byla... 

Dále jsem pokračovali do údolí Valle Verzasca. Boty jsem měla totálně zmáčené, ale dojmy z tohoto místa, to rozhodně nezkazilo. Kouzelné údolí s průzračnou řekou, obřími balvany, šumějícím vodopáděm, který lemuji po obou stranách břehu vysoké hory. Kamenný most a vesničky známé nejen z instagramu. A těsně před vjezdem k této nádheře vás překvapí gigantická hráz přehrady mezi dvěma horami... Nic tak velkého jsem v životě neviděla. Od přírody jsme se následně přesunuly do Lugana, města, kde se za běžné situace pořádají filmové festivaly. 

The next day we went to nearby Switzerland. We first visited the capital of the canton of Ticino, the city of Bellinzona, which is dominated by three medieval castles listed by UNESCO. It was raining a lot that day and the green grass around me reminded me of Irish grasses - not that I would ever be there ...

We continued to the Valle Verzasca. My shoes were totally wet, but the impressions of this place certainly didn't spoil it. A magical valley with a clear river, giant boulders, a sparkling waterfall, which I line on both sides of the high mountain shore. Stone bridge and villages known not only from the instagram. And just before entering this splendor, you will be surprised by the gigantic dam of the dam between the two mountains ... I have never seen anything so big in my life. We then moved from nature to Lugano, a city where film festivals are held under normal circumstances. 

Am nächsten Tag ging es in die nahe gelegene Schweiz. Zuerst besuchten wir die Hauptstadt des Kantons Tessin, die Stadt Bellinzona, die von drei mittelalterlichen Burgen dominiert wird, die von der UNESCO gelistet sind. Es regnete viel an diesem Tag und das grüne Gras um mich herum erinnerte mich an irische Gräser – nicht, dass ich jemals dort sein würde …

Weiter ging es ins Valle Verzasca. Meine Schuhe waren total nass, aber die Eindrücke von diesem Ort haben es sicher nicht getrübt. Ein magisches Tal mit einem klaren Fluss, riesigen Felsbrocken, einem glitzernden Wasserfall, den ich auf beiden Seiten des Hochgebirgsufers säume. Steinbrücke und Dörfer nicht nur aus dem Instagram bekannt. Und kurz bevor Sie diese Pracht betreten, werden Sie von der gigantischen Staumauer zwischen den beiden Bergen überrascht ... Ich habe noch nie in meinem Leben etwas so Großes gesehen. Von der Natur sind wir dann nach Lugano gezogen, eine Stadt, in der unter normalen Umständen Filmfestivals stattfinden.2 komentáře:

  1. Ten most je krásný...
    Stáňa - http://veverkoviny.blogspot.com

    OdpovědětVymazat
  2. wow, úžasné :) to muselo být vážně super :)

    OdpovědětVymazat