neděle 19. června 2022

ROZKVETLÉ SADY/ FLOWERING TREES / BLÜHENDE BÄUME

Před rokem jsem jela plná očekávání na mé první focení do Brna. Byla jsem domluvená s mladým klukem kolem 16 let, který studoval fotografickou školu a potřeboval nějaké fotky pro projekt. Bohužel během mé cesty autobusem se ozval, že mě fotit nebude a vezme raději placenou práci... Okamžitě jsem vypsala poptávku po novém fotografovi a ozval se mi Matúš. Sice jsem se ten den nedomluvili, ale stali se z nás přátelé, občas se sejdeme a jsme spolu v kontaktu. 

A year ago, I went to Brno for my first photo shoot. I made an appointment with a young boy around the age of 16 who was studying photography school and needed some photos for the project. Unfortunately, during my bus trip, he said that he would not take pictures of me and would rather take a paid job ... I immediately announced a request for a new photographer and Matúš called me. Although we did not agree that day, we became friends, we meet sometimes and we are in touch.

Vor einem Jahr war ich für mein erstes Fotoshooting in Brünn. Ich verabredete mich mit einem Jungen im Alter von etwa 16 Jahren, der eine Fotografieschule besuchte und einige Fotos für das Projekt brauchte. Leider sagte er während meiner Busfahrt, dass er keine Fotos von mir machen würde und lieber einen bezahlten Job annehmen würde ... Ich kündigte sofort eine Anfrage für einen neuen Fotografen an und Matúš rief mich an. Obwohl wir uns an diesem Tag nicht einig waren, wurden wir Freunde, wir treffen uns manchmal und wir sind in Kontakt.


Vloni touto dobou jsme společně nafotili několik fotek v rozkvetlém sadě Starý Lískovec v Brně a nyní, asi před měsícem jsem focení zopakovali. Tentokrát jel s námi i přítel s prckem - ale ty fotky jsou soukromé...


Last year we took a few photos together in the blooming Starý Lískovec orchard in Brno and now, about a month ago, we repeated the photo shoot. This time a boyfriend with his son came with us - but the photos are private ...

Letztes Jahr haben wir zusammen ein paar Fotos im blühenden Obstgarten Starý Lískovec in Brünn gemacht und jetzt, vor etwa einem Monat, haben wir das Fotoshooting wiederholt. Diesmal kam ein Freund mit seinem Sohn mit - aber die Fotos sind privat ...

Focení jsem pojali spíše tím způsobem aby jsem si společně porovnali, kam se Matúš za rok posunul a musím říct, že se posouvá neuvěřitelně. Jak se vám fotky líbí?

We conceived the photo in a way that we compare where Matúš has moved in a year, and I must say that he is moving incredibly. How do you like the photos?

Wir haben das Foto so konzipiert, dass wir vergleichen, wo sich Matúš in einem Jahr bewegt hat, und ich muss sagen, dass er sich unglaublich bewegt. Wie gefallen euch die Fotos?

 

T-shirt: Cropp

Jeans: Primark

Shoes: Santé (zdravotní obuv)

Photography: Matúš Horváth FACEBOOK

MY PORTFOLIO


 

3 komentáře: