středa 28. dubna 2021

Hřejivé polštářky/ Warm pillows/ Warme Kissen

Krásný den, dnes bych se chtěla zaměřit na problémy s páteří a celkově se zády a doporučit vám některé věci, co mně osobně pomáhají. Asi před měsícem jsem si zablokovala krk a po 5 dnech nesnesitelné bolesti a nemožnosti pohybu s krkem, jsem vyhledala lékaře. Předepsal mi silné léky, které jsem brala z měsíční kůry 14 dní (konzultovala jsem v lékárně), dostala jsem krční nástavec a předepsané rehabilitace

Have a nice day, today I would like to focus on the problems with my spine and my back in general and recommend some things that help me personally. About a month ago I blocked my neck and after 5 days of unbearable pain and inability to move my neck, I sought a doctor. He prescribed me strong medications, which I took from the monthly cortex for 14 days (I consulted at the pharmacy), I received a neck fixation and prescribed rehabilitation.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und möchte mich heute auf die Probleme mit meiner Wirbelsäule und meinem Rücken im Allgemeinen konzentrieren und einige Dinge empfehlen, die mir persönlich helfen. Vor ungefähr einem Monat habe ich meinen Nacken blockiert und nach 5 Tagen unerträglicher Schmerzen und Unfähigkeit, meinen Nacken zu bewegen, einen Arzt aufgesucht. Er verschrieb mir starke Medikamente, die ich 14 Tage lang aus dem monatlichen Kortex nahm (ich konsultierte in der Apotheke), ich erhielt eine Halsfixierung und verschrieb mir eine Rehabilitation. 

 

úterý 27. dubna 2021

ZAPOMENUTÝ ZIMNÍ VÝLET/ FORGOTTEN WINTER TRIP /VERGESSENE WINTERREISE / - Dolní Morava

Jak si tak připravuji články pro budoucí publikaci, zjistila jsem, že jsem zapomněla s vámi sdílet zážitky z Dolní Moravy. V podstatě se jednalo o náš poslední výlet před tvrdým uzavřením okresů. Dolní Moravu jsme navštívili v sobotu 27. února. Cílem naší cesty byla Bobová dráha a Stezka v oblacích. 

As I prepare articles for future publications, I found out that I forgot to share my experiences from Lower Moravia with you. Basically, this was our last trip before the hard closure of the districts. We visited Lower Moravia on Saturday, February 27. The goal of our trip was the Bobsleigh Track and the Sky walk. 

Als ich Artikel für zukünftige Veröffentlichungen vorbereitete, stellte ich fest, dass ich vergessen hatte, meine Erfahrungen aus Niedermähren mit Ihnen zu teilen. Im Grunde war dies unsere letzte Reise vor der harten Schließung der Bezirke. Wir besuchten Niedermähren am Samstag, den 27. Februar. Das Ziel unserer Reise war der Bobweg und der Pfad in den Wolken. 

pondělí 26. dubna 2021

Food diary 7/2021/ ESSENSTAGEBUCH

Další týden a další pokračování inspirace na pokrmy, zaměřenou více na slanější pokrmy. 

1. OBĚD - grilované kuřecí prso (z marketu), zeleninnový salát s light mozzarello a zero calories barbecue sirupem.  

Another week and another continuation of inspiration for dishes, focused more on savory dishes.

1. LUNCH - grilled chicken breast (from the market), vegetable salad with light mozzarello and zero calories barbecue syrup.

Eine weitere Woche und eine weitere Fortsetzung der Inspiration für Gerichte, die sich mehr auf herzhafte Gerichte konzentriert.

1. MITTAGESSEN - Gegrillte Hähnchenbrust (vom Markt), Gemüsesalat mit leichtem Mozzarello und kalorienfreiem Barbecue-Sirup.