úterý 4. ledna 2022

ROK 21/ YEAR 21/ JAHR 21

V pravidelnosti přidávání článků s ohlédnutím za předchozím měsícem doslova ztroskotávám, ale o můj rok 21 vás nechci připravit. Nebo možná spíše sebe. Je to krásné si uvědomit, kam se člověk za 12 měsíců posunul, co zažil, co mu život nového přinesl, ale zároveň je důležité si uvědomit, co člověk ztratil... Každý z nás vzpomíná na začátek roku 21, jako na období smysluplných, ale i v  mnohých případech nesmysluplných restrikcí. Smutných a zastrašujících zpráv v novinách a nemožnosti setkávání se svými blízkými a novými lidmi. Celé toto období jsem byla bez práce, bez přítele, na podpoře. Jako sociální pracovnice jsem měla úvazek na dobu určitou... nikdo netušil, že mi pracovní smlouva skončí v tu nejhorší možnou chvíli, kdy společnost se doslova uzavřela. 

I'm literally failing to add articles to the previous month, but I don't want to deprive you of my year 21. Or maybe more myself.. It's beautiful to realize where a person has moved in 12 months, what he has experienced, what his new life has brought him, but at the same time it is important to realize what a person has lost ... Each of us remembers the beginning of 21 as a period of meaningful, but also in many cases of meaningless restrictions. Sad and intimidating news in the newspaper and the impossibility of meeting your loved ones and new people. All this time I was out of work, without a friend, on support for unemployed people. As a social worker, I had a fixed-term job ... no one knew that my employment contract would end at the worst possible moment when the wold literally closed.

Ich versäume es buchstäblich, Artikel zum Vormonat hinzuzufügen, aber ich möchte Ihnen mein Jahr 21 nicht vorenthalten , was ihm sein neues Leben gebracht hat, aber gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen, was ein Mensch verloren hat ... Jeder von uns erinnert sich an den Beginn des 21. Traurige und einschüchternde Nachrichten in der Zeitung und die Unmöglichkeit, Ihre Lieben und neue Leute zu treffen. Die ganze Zeit war ich ohne einen Freund arbeitslos, um Arbeitslosen zu helfen. Als Sozialarbeiterin hatte ich eine befristete Anstellung ... keiner wusste, dass mein Arbeitsvertrag im schlimmsten Moment enden würde, wenn die Welt buchstäblich zu Ende ging.

 

I když byly kontakty omezené, mně osobně se utužily vztahy s těmi nejbližšími přáteli. Mezi námi vzrostla vzájemná důvěra a setkávání v úzkém kruhu probíhalo i nadále. Hodně jsme jezdili na výlety. Nikdy jsem nebyla na horách tolikrát jako vloni. Jezdívala jsem více i  s rodiči na chalupu a chodila na kafe do okénka na Mekáč. Také jsem navštívila několik rozhleden.

Although contacts were forbidden, I personally strengthened my relationships with my closest friends. Mutual trust between us grew and the meeting in a close circle continued. We went on trips a lot. We've never been to the mountains as many times as last year. I also went with my parents to the cottage and or I went with friend for coffee to the McDonald´s where was take away service. I also visited several lookout towers.

Obwohl Kontakte verboten waren, stärkte ich persönlich meine Beziehungen zu meinen engsten Freunden. Das gegenseitige Vertrauen zwischen uns wuchs und das Treffen im engen Kreis ging weiter. Wir waren viel unterwegs. Wir waren noch nie so oft in den Bergen wie letztes Jahr. Ich ging auch mit meinen Eltern zum Cottage und oder ich ging mit einem Freund zum Kaffee zum McDonald's, wo es Take-Away-Service gab. Ich habe auch mehrere Aussichtstürme besucht.

Uvolňování restrikcí začínalo v dubnu, kdy mě čekal první víkend mimo domov. Jely jsme s Hankou za její ségrou, manželem a dítětem na ryby. Poprvé jsem navštívila České Budějovice a začínala si užívat nastávajícího jara. Užila jsem si také zeleného piva u Radka na chalupě a po čarodějnicích jsem se díky Alešovi seznámila se skupinou kluků v nedaleké vesnici. Což změnilo život nejen mně, ale i mé kamarádce, která si našla přítele a tak nám do života vstoupilo hned několik nových lidí. Společně jsme byli v Beskydech a hned na několika akcích v okolí.  V mezi čase jsem se věnovala aktivnímu hledání zaměstnání, různým kratších výletům nejen do okolí a také jsem začala chodit na focení. Potkala jsem několik fajn fotografů. Víc a víc jsem trávila času v Brně a to i s moji "znovuobjevenou" stříní Jaruškou.

 The easing of restrictions began in April, when the first weekend away from home awaited me. Hanka and I went fishing with her sister, husband and child. I visited České Budějovice for the first time and started enjoying the coming spring. I enjoyed a green beer at Radek's cottage, and after the burn of witches (festival in our Republic), thanks to Aleš, I met a group of boys in a nearby village. Which changed the lives of not only me, but also my friend, who found a boyfriend and so several new people came into our lives. We were together in the Beskydy Mountains and at several events in the area. In the meantime, I was actively looking for a job, we went on various shorter trips not only to the surroundings and I felt in love to photography. So I met some nice photographers not only from Brno. I spent more and more time in Brno ... even with my "rediscovered" member of my family Jaruška.

Die Aufhebung der Beschränkungen begann im April, als das erste Wochenende auf mich wartete. Hanka und ich gingen mit ihrer Schwester, ihrem Mann und ihrem Kind angeln. Ich besuchte zum ersten Mal České Budějovice und begann, den kommenden Frühling zu genießen. Ich habe Grünbier in Radeks Hütte genossen und nach einem Hexenfeuer (ein Fest in unserer Republik) habe ich dank Aleš eine Gruppe von Jungen in einem nahe gelegenen Dorf getroffen. Was nicht nur das Leben von mir, sondern auch meiner Freundin verändert hat, die einen Freund gefunden hat und so neue Menschen in unser Leben getreten sind. Wir waren zusammen in den Beskiden und auf mehreren Veranstaltungen in der Umgebung. In der Zwischenzeit war ich aktiv auf Jobsuche, wir machten diverse kürzere Ausflüge nicht nur in die Umgebung und ich verliebte mich in die Fotografie. So habe ich einige nette Fotografen nicht nur aus Brünn kennengelernt. Ich verbrachte immer mehr Zeit in Brünn ... sogar mit meinem "wiederentdeckten" Familienmitglied Jaruška.

V létě byla asi nejdůležitější dovolená ve Španělsku. Barcelona byla na mém cestovatelském listu v top místech, které musím vidět. Z Barcelony jsme přeletěly na Mallorcu. Dovolená byla krásná, ale narušená moji angínou a po příletu antibiotiky + karanténou díky onemocnění kamarádky. 

In the summer it was probably the most important holiday in Spain. Barcelona was on my travel list in the top places I have to see. We flew from Barcelona to Mallorca. The holiday was beautiful, but disturbed by my sore throat and after the arrival of antibiotics + quarantine due to a friend's illness.

 Im Sommer war es wohl der wichtigste Feiertag in Spanien. Barcelona stand auf meiner Reiseliste an den Top-Orten, die ich sehen muss. Wir flogen von Barcelona nach Mallorca. Der Urlaub war schön, aber gestört durch meine Halsschmerzen und nach der Ankunft von Antibiotika + Quarantäne aufgrund der Krankheit eines Freundes.


V Srpnu se můj život začal měnit ještě více. Koncem srpna jsem se  setkala s někým novým, kdo mi přinesl do života spoustu úžasných zážitků, věcí a hlavně sám sebe,  a tak začalo moje dobrodružství mezi domovem a Brnem, které pokračuje do dnes. Během posledních měsíců jsem navštívila Santoriny, Maltu, sklípek s přáteli, ochutnávala vína ve Znojmě, ale také jsem se začala pracovně více posouvat a rozvíjet. Ano práci jsem si díky kamarádce našla a jsem za ní vděčná a záleží mi na ní i na lidech, které jsou její součástí. Tvoříme nejen tým, ale i kamarádský koletiv a je to super.  A Vánoce? Ty byly krásné, kdyby opět nepřišla angina...

In August, my life began to change even more. At the end of August, I met someone new who brought me a lot of amazing experiences, things and especially myself, and so my adventure between home and Brno began, which continues to this day. In recent months, I have visited Santorini, Malta, a wine cellar with friends, tasted wines in Znojmo, but I also began to move more and develop. Yes, I found a job thanks to a friend and I am grateful for it and I care about it and the people who are part of it. We create not only a collegual team, but also a friendly team and it's great.

Im August begann sich mein Leben noch mehr zu verändern. Ende August habe ich eine neue Person kennengelernt, die mir viele tolle Erfahrungen, Dinge und vor allem mich selbst gebracht hat und so begann mein Abenteuer zwischen Heimat und Brünn, das bis heute andauert. In den letzten Monaten habe ich Santorini, Malta, einen Weinkeller mit Freunden besucht, Weine in Znojmo verkostet, aber auch begonnen, mich mehr zu bewegen und zu entwickeln. Ja, ich habe dank eines Freundes einen Job gefunden und bin dankbar dafür und ich interessiere mich für ihn und die Menschen, die ein Teil davon sind. Wir bilden nicht nur ein kollegiales Team, sondern auch ein freundliches Team und das ist toll.


15 komentářů:

 1. Koukám, že si to také měla nahoru dolu jako asi většina. Závidím trošku kolik si toho stihla navštívit. Ne že já bych necestovala dost ale byla jsem stále jenom mezi ČR a Bulharskem, takže na mou Barcu nedošlo. :D ale došlo na tu tvou, takže mám radost aspoň za tebe. Držím palce, aby tenhle rok byl méně angínový, pohodový a úspěšný! :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji moc za krásný komentář a přání. Však ono cestování mezi ČR a Bulharskem musí být také záživné :) Mně osobně se Bulharsko moc líbí. Jinak držím palce ať Barča vyjde.

   Vymazat
 2. My teda stihli navštívit jen Chorvatsko :) Nechápu, kde na to berete ten čas. My jsme rádi, že doma vše stíháme. Zažila jsi toho dost, snad ten letošní rok bude ještě lepší :)

  WantBeFitM

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čas... no občas je to s ním dosti náročné :) Chorvatsko je také moc fajn, ráda bych se tam po dlouhé době vrátila.

   Vymazat
 3. To vypadá jako veskrze krásný rok! Hold i to nehezké k tomu patří, ale když je toho dobrého víc, to je hlavní.
  Snad bude 2022 ještě lepší!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doufám, že bude a i tobě přeji pěkný rok. :) Děkuji

   Vymazat
 4. Ahoj, krásně shrnuté, líbí se mi tvůj styl psaní. Velmi výstižné, jasné, přesné. Přeji vše dobré do nového roku, plného "dvojek", at se jen daří. ☺♥

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj, moc děkuji. Píšu, jak to cítím... jen těch chyb kolik nasekám, jak ze sebe sypu, to co mám na jazyku. :(

   Vymazat
 5. Vypadá to, že i přes ne zrovna příznivé okolnosti jsi nakonec měla fajn rok. Tak ať se za tím letošním můžeš ohlédnout taky s dobrým pocitem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doufám, že bude letošní ještě lepší a hlavně, že se konečně nějak ustálí ta situace, co sužuje celou planetu. Děkuji moc :) a přeji také fajn rok.

   Vymazat
 6. Měla jsi hodně přelomový rok koukám :O. Ze začátku těžký, ale nakonec přinesl samé krásné věci, a to je nejdůležitější :). Přeji, ať ten letošní je o to hezčí :).

  OdpovědětVymazat
 7. i když rok nezačal nejlépe, šlo to pak hezky :) přeji, ať tento rok je stejně či více skvělý jako rok předchozí :)

  OdpovědětVymazat
 8. Nebyl to nejjednodušší rok, ale vždy může být hůř a přeji nám všem, aby ten letošní byl o dost lepší! Hodně štěstí! :))

  OdpovědětVymazat
 9. Koukám, že i když ten rok nezačal dobře a asi nebyl nejjednodušší, nakonec jsi ho zvládla a ještě si z něj odnesla plno skvělých věcí! :)
  Ať je pro tebe rok 2022 ještě lepší! :)

  Little Dreamer

  OdpovědětVymazat
 10. Měla jsi krásně nabitý uplynulý rok :). S tou anginou mě to mrzí. Něco podobného se mi stalo ve Skotsku. Edinburgh už budu mít navždy spjatý s horečkou :D... Krásný nový rok ti přeji :)

  OdpovědětVymazat